Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Завдання 18. Конверсія і функціонування оборонно-промислового комплексу




Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  3. Види та завдання педагогічного експерименту
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  7. ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ ПОХИЛОМУ ХІДНИКУ
  8. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  9. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  10. Домашнє завдання

Поняття і складові частини оборонно-промислового комплексу України. ОПК – найбільш розвинений комплекс національної економіки. Сутність і визначення конверсії оборонно-промислового комплексу. Функції держави при здійсненні конверсії. Державні нормативні акти конверсії ОПК в Україні в 90-і роки XX в.

Етапи конверсії в Україні. Роль держзамовлення в регулюванні розвитку ОПК. Необхідність збереження оборонно-промислових підприємств у мономісцях і закритих адміністративно територіальних утвореннях. Роль постачань військової техніки в іноземні держави для збереження української оборонної промисловості.

Подальші напрямки розвитку конверсії в Україні. Досвід використання конверсії в зарубіжних державах (США, Чехії, Швеції й ін.)

 

Завдання 19. Державна політика по розвитку малого бізнесу

Визначення малого підприємства. Основні нормативно-правові документи по розвитку малого підприємництва в Україні. Етапи розвитку малого бізнесу після появи кооперативної і приватної власності. Частка малого бізнесу у ВВП Україні в даний час.

Формування державою спеціального клімату для розвитку малого бізнесу. Розвиток індивідуального підприємництва. Поява фермерства в сільському господарстві як альтернатива існуючим господарським аграрним структурам.

Удосконалювання державної політики по розвитку малого бізнесу. Спрощена система реєстрації малих підприємств. Формування в банківській сфері пільгових умов для одержання кредитів малими підприємствами. Нововведення в оподатковуванні малого бізнесу. Використання досвіду індустріальних країн для розвитку малого підприємництва.

 

Завдання 20. Фінансово-кредитний механізм

Регулювання інноваційної сфери

 

Визначення інноваційної сфери. Цілі, функції і методи державного регулювання інноваційного розвитку України. Фінансова стратегія в галузі створення нововведень і їхнього просування у виробництво.

Основні джерела фінансування інновацій. Грантовое фінансування інноваційної сфери. Комерціалізація наукових і освітніх установ при фінансуванні інновацій. Співвідношення власного і позикового капіталів у фінансуванні інновацій.

Розвиток системи пільг по підтримки ризикових капітальних вкладень в інноваційну сферу. Окупність інвестицій при використанні власних і позикових засобів. Питання подолання різних видів ризиків (комерційних, регіональних, екологічних і т.п.) при створенні інноваційного продукту.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты