Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАдміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
Читайте также:
  1. II. СТРОЙТЕ НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
  2. IV. Закон достаточного основания
  3. V. Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы
  4. VII. ВЛАДИМИР
  5. Автоматика пистолета-пулемета основана на использовании энергии отдачи свободного затвора.
  6. Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы.
  7. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  8. АДВАЙТА АШРАМА: центр веданты и йоги, основанный Свами Шиванандой.
  9. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  10. Адміністративно-організаційні танормативні умови інноваційного пошуку в соціально-педагогічній діяльності.

 

Питання організації влади в державі нерозривно пов’язані з її територіальним устроєм, тому що органи державної влади й місцевого самоврядування функціонують у межах певних адміністративно-територіальних одиниць, на які поділена територія держави. Територіальна основа організації та діяльності органів публічної влади – це певна територія, на яку поширюється влада державного органу чи органу місцевого самоврядування і в межах якої вони функціонують.

Згідно зі ст. 132 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації та децентралізації в реалізації державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Для Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади територіальною основою діяльності є територія всієї України, яка може бути змінена тільки шляхом всеукраїнського референдуму. Для Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим це виключно територія Автономної Республіки Крим. Територіальна основа місцевих органів державної виконавчої влади є територія відповідних адміністративно-терито­ріальних одиниць України (областей, міст Києва і Севастополя, районів, районів у містах Києві та Севастополі).

Територіальний устрій України визначають виключно закони України. До компетенції Верховної Ради України входить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і міст, однак усі ці питання вирішують обов’язково з урахуванням думки населення відповідних територій шляхом проведення місцевих референдумів.

Територіальна основа органів місцевого самоврядування є відповідно територія селища, села, міста або району в місті. Однак у випадку добровільного об’єднання декількох територіальних громад сусідніх сіл за рішенням місцевого референдуму їх територіальну основу може складати територія декількох сіл.

Слід зазначити, що юрисдикція України поширюється на всіх осіб, які перебувають на її території, за винятком тих, які мають дипломатичний, консульський імунітет або іншим чином виведені за межі юрисдикції держави перебування. Водночас на громадян України влада української держави поширюється незалежно від місця їх перебування (діє принцип екстериторіальності). Згідно зі ст. 25 Конституції Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты