Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФорми діяльності Верховної Ради України
Читайте также:
  1. Cтадии напряженно-деформированного состояния при изгибе
  2. How to Accept Apologies (Форми Прийняття Вибачення)
  3. III. Порядок формирования Единой комиссии
  4. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  5. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  6. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
  7. Адміністративно-організаційні танормативні умови інноваційного пошуку в соціально-педагогічній діяльності.
  8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  9. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  10. Акти Верховної Ради України

 

Форми діяльності Верховної Ради України обумовлені колегіальним характером цього органу та універсальністю його компетенції. За юридичними наслідками форми діяльності парламенту поділяють на правовітанеправові, а останні, у свою чергу, – на організаційнітаматеріально-технічні.

Доправових форм роботи українського парламенту належать нормотворча (або законодавча), установча, правозастосовна та контрольна.

Організаційні форми роботи Верховної Ради України можна умовно поділити на основнітадопоміжні. У межах основних організаційних форм Верховна Рада безпосередньо виробляє і приймає рішення, а допоміжні являють собою способи інформаційного обміну між парламентом та іншими особами та організаціями. Іншими словами, основні форми роботи парламенту покликані забезпечити реалізацію компетенції парламенту, а допоміжні – забезпечити парламент повною і вірогідною інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих, зважених рішень, а також довести зміст прийнятих рішень до відома громадськості.

Доосновних організаційних форм діяльності Верховної Ради України належать сесія, засідання депутатських груп і фракцій, Погоджувальної ради, комітетів, підкомісій і робочих груп, тимчасових слідчих і спеціальних комісій, персональна робота Голови Верховної Ради України, його заступників, голів комітетів, парламентські та комітетські слухання, індивідуальна робота народних депутатів у парламенті та виборчих округах.

Середдопоміжних організаційних форм діяльності можна виділити особистий прийом громадян і посадових осіб, роботу з заявами, скаргами і зверненнями громадян, проведення прес-конференцій та інтерв’ю, організаційні форми діяльності, пов’язані з участю в міжпарламентських заходах, а саме загальні збори Національної парламентської групи України, засідання виконавчого комітету Національної парламентської групи України, участь народних депутатів України в наукових, міжпарламентських щорічних і спеціалізованих конференціях і зустрічах, закордонні візити делегацій депутатів і парламентського керівництва тощо.

Матеріально-технічні форми діяльності (діловодство, стенографування, бухгалтерський облік та ін.) здійснює безпосередньо апарат Верховної Ради України.

Серед організаційних форм діяльності українського парламенту головні, безумовно, є чергові та позачергові сесії. Чергові сесії Верховної Ради України починаються в перший вівторок лютого і перший вівторок вересня кожного року. Позачергові сесії скликає Голова Верховної Ради України на вимогу не менше ніж третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України або Президента України.Сесії Верховної Ради складені з пленарних засідань Верховної Ради і засідань комітетів та спеціальних тимчасових комісій Верховної Ради, що проходять у період між пленарними засіданнями. Комітет Верховної Ради або її робоча група може проводити свої засідання одночасно з пленарними засіданнями Верховної Ради в тому випадку, коли законопроект визнаний невідкладним, або за дорученням Верховної Ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Як правило, перший і третій тижні сесійного періоду відводять для пленарних засідань, другий – для роботи комітетів, а четвертий – для роботи депутатів у виборчих округах, їх самостійної роботи, пов’язаної зі здійсненням депутатських повноважень, а також для роботи комітетів за дорученнями Верховної Ради України. У разі потреби Верховна Рада після скороченого обговорення може прийняти рішення про одноразову зміну свого місячного або тижневого розпорядку роботи.У сесійний період щотижнева робота Верховної Ради та її комітетів починається у вівторок о 10 год і закінчується в п’ятницю о 14 год. Понеділок кожного тижня відведений для самостійної роботи депутатів, пов’язаної зі здійсненням депутатських повноважень, для їх роботи в депутатських фракціях або виборчих округах. Робочий день Верховної Ради та її комітетів у цей період починається о 10 год і триває до 18 год із перервою з 12 год до 12 год 30 хв і обідньою перервою з 14 до 16 год. Верховна Рада, якщо вона не приймає ad hoc (одноразово) інше рішення, проводить протягом дня два засідання: ранкове – з 10 до 14 год і вечірнє – з 16 до 18 год. Засідання парламенту або його робочого органу може бути подовжене головуючим на засіданні понад зазначений робочий час не більше ніж на 15 хв.

Порядок денний чергової сесії Верховної Ради України містить два розділи: перший – питання, цілком підготовлені для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради; другий – питання, підготовку і доробку яких парламент доручає здійснити комітетам Верховної Ради і відповідним органам. Відповідні головні комітети подають до Верховної Ради свої висновки про готовність закріплених за ними для підготовки і доробки питань і пропозиції щодо включення їх до того або іншого розділу порядку денного сесії. Проект порядку денного готує Голова Верховної Ради разом із заступниками та Погоджувальною радою фракцій; він має бути повідомлений депутатам не пізніше ніж за 10 днів до відкриття чергової сесії. Проект порядку денного сесії обговорюють і затверджують у цілому більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

Суттєві відмінності має перша сесія Верховної Ради України нового скликання. Її специфіка полягає в тому, що вона має організаційно-установчий характер, тобто її головна мета полягає у створенні всієї необхідної структури парламенту (його інституціалізації) і визначенні порядку його подальшої роботи. За тривалістю вона майже удвічі коротша за звичайну.

Верховну Раду вважають повноважною за умови обрання не менше ніж 2/3 від її конституційного складу. Вона повинна зібратися на першу сесію не пізніше ніж на 30-й день після оголошення результатів виборів.

Секретаріат Верховної Ради України надсилає депутату не пізніше ніж через 10 днів після його обрання комплект документів, з якими він повинен ознайомитись для повноцінної участі в роботі парламенту від самого початку першої сесії: 1) Конституцію України; 2) Віденську конвенцію про право міжнародних договорів 1969 р.; 3) Закон України «Про статус народного депутата України»; 4) Регламент Верховної Ради України; 5) Закон України «Про комітети Верховної Ради України»; 6) перелік комітетів Верховної Ради попереднього скликання і положення про них; 7) Положення про порядок розробки проектів законів; 8) Положення про структуру, виклад і оформлення проектів законів; 9) Положення про референта-консультанта народного депутата України; 10) Положення про Секретаріат Верховної Ради України; 11) список посадових осіб Секретаріату Верховної Ради та їх службові телефони.

Депутату пропонують також не пізніше ніж за 20 днів до початку сесії подати свої попередні побажання щодо входження до складу того або іншого комітету і повідомити про необхідні житлові умови в м. Києві для здійснення депутатських повноважень.

Для розробки проекту порядку денного першої сесії Верховної Ради нового скликання і проектів інших документів, винесених на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації роботи створюють Підготовчу депутатську групу з числа новообраних народних депутатів.

Перше після виборів пленарне засідання Верховної Ради відкриває найстарший за віком народний депутат. Порядок головування на подальших засіданнях до обрання Голови Верховної Ради визначає Погоджувальна рада фракцій. Надалі засідання веде Голова Верховної Ради або його заступники, вони ж організують роботу Верховної Ради. На першому засіданні головуючий пропонує депутатам почати формування депутатських фракцій, дає пояснення щодо їх прав і порядку формування.

До створення комітетів Верховна Рада України проводить засідання з таким порядком денним:

1) обрання тимчасової Лічильної комісії;

2) обрання Президії сесії;

3) доповідь Підготовчої депутатської групи;

4) доповідь Голови Верховної Ради попереднього скликання;

5) доповідь Президента України про соціально-економічне становище в Україні;

6) обрання Голови Верховної Ради і його заступників;

7) попереднє обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій комітетів Верховної Ради;

8) питання про формування і реєстрацію депутатських фракцій (груп); утворення Погоджувальної ради фракцій (груп);

9) створення комітетів Верховної Ради;

10) розгляд і затвердження порядку денного сесії.

Зазначена вище частина порядку денного першої сесії парламенту не потребує обговорення і затвердження.

Після того як вищеозначені питання вирішені, Верховна Рада України нового скликання переходить до звичайного режиму роботи.

Рішення Верховної Ради з будь-якого питання приймають на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні допускається лише у випадках, зазначених у Регламенті Верховної Ради України. Винесенню питання на розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради передує його підготовка у відповідних комітетах Верховної Ради за винятком випадків, зазначених у Регламенті.

Обговорення питання на засіданні Верховної Ради включає: 1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; 2) співдоповіді (у разі потреби), запитання співдоповідачам і відповіді на них; 3) виступи депутатів з виголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків або пропозицій комітетів, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом із висновком відповідного комітету; 4) виступ ініціатора внесення пропозиції; 5) внесення, обговорення і прийняття рішення щодо преюдиціальних і відкладальних питань і питань про неприйнятність, якщо такі є; 6) виступи представників від комітетів або тимчасових спеціальних комісій (по одному від комітету чи комісії), якщо їх висновки щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів; 7) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи і фракції; 8) виступи депутатів; 9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, хто виступив і записався на виступ; 10) внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення; 11) заключне слово співдоповідачів і доповідача; 12) уточнення й оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть винесені на голосування; 13) виступи з мотивів голосування (депутата-ініціатора внесення розглядуваної пропозиції або представника від депутатської групи (фракції) – ініціатора внесення обговорюваного питання; по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції); окремих депутатів).

Голосування здійснюють депутати особисто в залі засідань Верховної Ради або у відведеному для таємного голосування місці біля залу для засідань. Закон України, постанова Верховної Ради та інше рішення (крім процедурного або зазначеного в законі окремо) вважають прийнятими, якщо після їх обговорення на пленарному засіданні за них проголосувала більшість від конституційного складу парламенту, крім випадків, передбачених Конституцією України. Рішення Верховної Ради України приймають відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням за допомогою електронної системи підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів. Поіменне голосування проводять за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше ніж третиною депутатів, які взяли участь у голосуванні.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 31; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты