Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Читайте также:
  1. VII. ВЛАДИМИР
  2. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  3. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
  5. Адміністративно-організаційні танормативні умови інноваційного пошуку в соціально-педагогічній діяльності.
  6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  7. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  8. Акти Верховної Ради України
  9. Акти Кабінету Міністрів України
  10. Аналіз складових інноваційної діяльності соціального педагога

 

Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України

 

Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу

 

Відповідно до Конституції України (ст. 75) єдиний орган законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.

Парламент – невід’ємний атрибут кожної демократичної держави. Він є загальнонаціональний представницький орган державної влади, який обирає корпус виборців або населення.

Функції Верховної Ради України можна виділити за двома основними критеріями: за формами діяльності та за об’єктами державно-владного впливу. За формами діяльності зазвичай розрізняють законодавчу, установчу і контрольну функції парламенту, а за об’єктами – політичну, економічну та соціальну.

Компетенція Верховної Ради України велика за обсягом, але водночас збалансована порівняно з компетенцією інших органів державної влади. Конституція України заснувала «сильний» парламент, не даючи змоги главі держави та урядові домінувати на внутрішньополітичній арені. Як і всі інші вищі органи державної влади, Верховна Рада України є орган загальної компетенції, тобто її повноваження стосуються практично всіх сфер суспільного життя.

Конституція України не вказує на представницький характер парламенту, а тільки підкреслює, що це єдиний законодавчий орган.

Конституція України встановлює, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої (тобто прямої) демократії (ст. 69), що народ здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади і місцевого самоврядування (ст. 5). Тим самим конституційно в Україні встановлена представницька демократія, реалізована насамперед через парламент – Верховну Раду України. Політична воля народу знаходить свій вияв насамперед через цей орган, що прийняв Конституцію України, розробляє і приймає конституційні та звичайні закони, які регулюють найбільш важливі питання державного і громадського життя держави.

Верховна Рада займає провідне місце серед вищих органів державної влади у першу чергу завдяки своїм законодавчим повноваженням, а також відіграє роль центральної ланки політичної системи України, визначаючи основні засади внутрішньої та зовнішньої політики держави. Парламент є арена боротьби різноманітних політичних сил країни, інструмент досягнення злагоди в суспільстві та соціально-політичного компромісу.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты