Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні положення оформлення текстової частини
Зміст пояснювальних записок курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт повинен відповідати затвердженому завданню на виконання вказаних робіт, а також положенням, які викладені в методичних вказівках до виконання цих робіт.

Загальними вимогами до текстової частини курсової, кваліфікаційної та дипломної роботи є:

- чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу;

- переконливість аргументації;

- стислість і точність формулювання, що виключають можливість суб’єктивного й неоднозначного тлумачення;

- конкретність викладу результатів виконаної роботи;

- доказовість і обґрунтованість рекомендацій і пропозицій;

- єдність термінів у межах роботи та їх відповідність встановленим стандартам, а при відсутності останніх – загальноприйнятим у науково-технічній літературі.

Не допускається використання в тексті “місцевих” термінів, необхідно користуватися загальноприйнятими.

При викладанні матеріалу не допускається переписування загальних положень, а також визначень із підручників, навчальних посібників, статей та інших джерел. При необхідності використання в роботі матеріалів із літературних джерел, необхідно робити на них посилання по тексту (дивися 8,13,18,19).

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назви виробів та інші власні імена в тексті наводяться мовою оригіналу. Дозволяється транслітерувати власні імена і наводити назви організацій у перекладі на мову роботи з додаванням (при першому нагадуванні) назви, яка дана в оригіналі.

Оформлення роботи має бути у друкованому (друкарський або комп’ютерний текст) вигляді.

Текст роботи повинен бути вичитаний як студентом, так і науковим керівником. Не вичитаний текст з лексичними та орфографічними помилками є неприпустимим. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці у роботі.

У текстовому документі не допускається використання скорочень, за винятком встановлених правилами орфографії і відповідними державними стандартами. Скорочувати слова треба на останній приголосний склад. Не можна скорочувати слова з написанням їх через дефіс.

Робота оформлюється з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х197 мм), можливе також використання паперу для подання таблиць та ілюстрацій на аркушах формату АЗ.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів:

ліве – 30 мм

праве – 15 мм

верхнє – 20 мм

нижнє – 20 мм.

Зразок розміщення тексту на сторінці:

 


Вимоги до комп’ютерного набору курсової, кваліфікаційної і дипломної роботи:

· текстовий редактор – WORD

· гарнітура шрифту – Times New Roman

· кегль шрифту (розмір) – 14

· кількість символів у рядку – не менше 60

· абзац – 1,25 см (або 5 знаків)

· міжрядковий інтервал – полуторний

· кількість рядків на сторінці – до 30

· відстань між заголовком (назвою розділу) та назвою підрозділу – 2 інтервали, між назвою підрозділу та текстом – 1 інтервал.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 64; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты