Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нумерація
Нумерацію сторінок (розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць, тощо) подають арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті. Крапка після номера сторінки не ставиться.

Нумерація аркушів у курсових роботах починається з цифри 7 (сім), з другого листа ВСТУПУ, враховуючи, що титульний аркуш є першою сторінкою роботи, завдання на роботу складається з двох сторінок, анотація є четвертою сторінкою, ЗМІСТ рахується як п’ята сторінка, ВСТУП – як шоста і номери сторінок на них не ставляться.

Нумерація аркушів у кваліфікаційних роботах бакалаврів починається з цифри 7 (сім), з другого листа ВСТУПУ, враховуючи, що титульний аркуш є першою сторінкою роботи, завдання на роботу складається з двох сторінок, анотація є четвертою сторінкою, ЗМІСТ рахується як п’ята сторінка, ВСТУП – як шоста і номери сторінок на них не ставляться.

Нумерація аркушів у дипломних роботах спеціалістів починається з цифри 7 (сім), з другого листа ВСТУПУ, враховуючи, що титульний аркуш є першою сторінкою роботи, завдання на роботу складається з двох сторінок, анотація є четвертою сторінкою, ЗМІСТ рахується як п’ята сторінка, ВСТУП – як шоста і номери сторінок на них не ставляться.

У випадку подання ПЕРЕЛІКУ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ нумерація сторінок курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт буде починатися відповідно з цифри 8 (вісім). ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ подається після ЗМІСТУ.

У нумерацію курсової, кваліфікаційної та дипломної роботи входять всі аркуші, враховуючи додатки – з сьомої або восьмої сторінки проставляється наскрізна нумерація. Тобто всі аркуші, на яких розміщені РОЗДІЛИ, ВИСНОВКИ нумерують звичайним чином. Не мають порядкового номеру перші аркуші із заголовками ВСТУП, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. ДОДАТКИ нумеруються, але не включаються до загальної кількості сторінок роботи.

У тексті курсової, кваліфікаційної та дипломної роботи номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ 1», після номера крапку не ставлять, потім із нового рядка посередині друкують великими літерами заголовок розділу.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1

ВЧИНКОВИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

(2 інтервали)

 

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. – третій підрозділ другого розділу. Потім у тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.

Наприклад:

 

2.3. Результати використання методики «Q-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі»

(1 інтервал)

 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу та пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера пункту повинна стояти крапка: наприклад: 2.1.4. – четвертий пункт першого підрозділу другого розділу. Потім у тому ж рядку наводиться заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Наприклад:

2.1.4. Вікові особливості використання методик дослідження пам’яті

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты