Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВипадки заборони займатися підприємницькою діяльністю фізичним особам
Читайте также:
  1. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії
  2. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
  3. Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
  4. Некоторые поклоняются Мне с чувством единства посредством гьян-ягьи. Иные поклоняются Мне, лику мира, различными способами с чувством обособленности.
  5. Облік розрахунків із підзвітними особами.
  6. Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічному описі
  7. Перевірка розрахунків з підзвітними особами.
  8. Позики фізичним особам: споживчий кредит, позики громадянам на отримання освіти, користування платіжними картками.
  9. Ревізія розрахунків з підзвітними особами

Право здійснювати підприємницькудіяльність, яку не забо­ронено законом та, відповідно, набувати статусу громадянина-підприсмця має фізична особа зповною цивільною дієздатніс­тю. Але досягнення певного віку (реєстрація шлюбу, народжен­ня дитини тощо) не є безумовним свідченням наявності у осо­би повної цивільної дієздатності.

Крім випадків обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, яка страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керу­вати ними; особи, яка зловживає спиртними напоями, нарко­тичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом


зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (ст. 36) або визнання її недієздатною, якщо вона внаслідок хро­нічного, стійкого психічного ро t і.і. а не здатна усвідомлювати іначеннясвоїх дій та (або) керувати ними (ст. 39 ЦК), на обсяг дієздатності і, відповідно, на можливість набути статусу суб'єк­та підприємницькоїдіяльності впливають и інші чинники, зок­рема вил трудової діяльності фізичної особи.

Так, не допускається іайняття підприємницькоюдіяльністю, зокрема, посадовими особами органів державної податкової служби (ч. 4 ст. 15 Закону України від 4 грудня 1990 р. «Про державнуподаткову службу в Україні» (в редакції Закону від 24 грудня 1993 p.), прокурорами і слідчимипрокуратури (ч. 5 ст. 46 Закону України від 5 листопада 1991 р. «Про прокурату­ру»), військовослужбовцями (абз. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України від 20 грудня 1991 р. «Про соціальний і правовий захист військо­вослужбовців та членів їх сімей»), нотаріусами (ч. 2 ст. З Зако­ну України від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат»), державними службовцями (п. «б» ч. 1 ст. 5 Закону України від 5 жовтня1995 р. «Про боротьбу з корупцією»), відповідними посадовими особами органів місцевого самоврядунашім (див., зокрема, ч. 4 ст. 12, ч. 2 ст. 50, ч. З ст. 55 Закону України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні») тощо.

Нарешті, відповідно до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів Ук­раїни від 31 грудня 1992 р. № 24-92 «Про впорядкування діяль­ностісуб'єктів підприємницької діяльності, створених за учас­тю державних підприємств»керівникам, іаступникам керівни­ківдержавних підприємств, установ і організацій, їх структур­них підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування заборонні її. ся безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю.Підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты