Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література
Свободи, часовості, стосунків з іншими людьми

І з самим собою.

Ж.-П.Сарт

 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 

Тема 1. Становлення нової української літератури

План

1. Поняття «нова українська література». Періодизація нової української літератури.

2. Історико-культурні передумови формування нової української літератури. Особливості українського літературного процесу кінця XVIII – початку XIX століття.

3. Роль періодичних видань у організації національного літературного життя. Літературно-художні журнали та альманахи.

4. Синкретизм течій і літературних напрямів. Пізній класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, романтизм.

5. Формування нової жанрової системи.

 

Література

1. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – Т.2. – К., 1965. – С.5-26.

2. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. // Там само. – С.148-197.

3. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ ст. – К., 2001.

4. Бовсунівська Т. Українська бурлескно-травестійна література першої половини ХІХ ст. (в аспекті функціонування комічного). – К., 2006.

5. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури // Київська старовина. - 1998. - №5. – С.9-54.

6. Борзенко О. Сентиментальна „провінція”. Нова українська література на етапі становлення. – Харків, 2006.

7. Веретюк О. Скажи мені, хто я ? (Проблема національної ідентичності літератури, літературного твору та його автора) // Слово і час. – 2005. - №12. – С.68-72.

8. Волинський П. Теоретична боротьба в українській літературі (перша половина ХІХ ст.). – К., 1969. – С.7-47.

9. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.

10. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. – К., 1990.

11. Гончар О. Українська література передшевченківського періоду і фольклор. – К., 1982. – С.3-23.

12. Гончар О. Українська національна ідея у художній творчості (І половина та середина ХІХ ст.) // Слово і час. – 1994. - № 9/10. – С.65-70.

13. Грабович Г. Семантика котляревщини // Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. – С.316-332.

14. Гром'як Р. Ще раз про «народність літератури» як категорію і духовний феномен // Біблія і культура: Зб. наук. праць. – Вип.6. – Чернівці, 2004. – С.100-104.

15. Жмир В. На шляху до себе / Історичне становлення української національної свідомості // Філос. і соціол. думка. – 1991. - №2. – С.150-162.

16. Зеров М. Нове українське письменство // Зеров М. Українське письменство. – К., 2003. – С. 6-21.

17. Ільєнко І. В пазурах у двоглавого: Українство під царським гнітом (1654-1917). – К., 2004. – С.51-111.

18. Ільницький М. «В наймах у сусудів» як соціокультурний феномен // Слово і час. — 2005. — № 3. — С.29-33.

19. Історія української дожовтневої журналістики. – К., 1983. – С.20-87.

20. Історія української літератури ХІХ століття: У 2-х кн. / За ред. акад. М.Г.Жулинського. – Кн.1. – К., 2005. – С.11-63, 88-126.

21. Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. / За ред. Яценка М.Т. – Кн.1. – Л., 1995. – С.3-68.

22. Історія української літератури початку ХІХ ст. / За ред. Хропка П.П. – К., 1992. – С.9-47.

23. Історія української літератури: У 8 т. – Т.2. – К., 1968. – С.133-190.

24. Історія української літературної критики: Дожовтневий період. – К., 1989. – С.9-32.

25. Казимиров О. Український аматорський театр (Дожовтневий період). – К., 1965. – С. 34-44.

26. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. – К., 1977. – С.44-60, 80-134.

27. Костомаров Н. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке // Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1994. – С.280-296.

28. Лешкович Н. Українці в російській імперській еліті другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст. та їхня роль у розвитку української культури // Проблеми слов’янознавства: Міжвідомчий наук. збірн. – Вип. 48. – Львів, 1996. – С.21-31.

29. Лімборський І. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? – Чернівці, 2006.

30. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі. – К., 1995.

31. Лімборський І. Український літературний сентименталізм у контексті західноєвропейських літератур // Українська мова й література в школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. - № 5. – С.32-38.

32. Лосиевский И. Русская лира Украины: русские писатели Украины первой четверти ХІХ века. – Х., 1993.

33. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998. – С.22-50, 85-106.

34. Мацапура В. Украина в русской литературе І половины ХІХ века. – Х., 2001.

35. Молчанов В. Рівень життя селян України в першій половині ХІХ ст. // Історичний журнал. – 2007. - № 1. – С.80-94.

36. Нудьга Г. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст. – К., 1959. – С.8-21.

37. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998. – С.290-343.

38. Російщення України: Науково-популярний збірник. – К., 1992.

39. Сивокінь Г. Одвічний діалог (Українська література і її читач від давнини до сьогодні). – К., 1984. – С.76-114.

40. Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982. – С.12-117.

41. Филипович П. Соціальне обличчя українського читача 30-40рр. ХІХ в. //Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991. – С.17-31.

42. Хропко П. Становлення нової української літератури. – К., 1989. – С.7-44.

43. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994. – С.308-317.

44. Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. – К., 2005. – С.130-183.

45. Шаповал Л. Елементи класицизму в українській літературі. – К., 1977.

46. Шкандрій М. В обіймах імперії: російська і українська літератури новітньої доби. – К., 2004. – С.24-71.

47. Шубравський В. Від Котляревського до Шевченка: Проблема народності української літератури. – К., 1976. – С.11-63.

Поміркуйте над висловлюваннями:

До здійснення централізаторських реформ Катерини українська культура зберігала свою виразну відмінність від великоросійської культури. Народ мав багатющі скарби фольклорної поезії, своїх професійних мандрівних співаків, свій популярний ляльковий театр, високо розвинені художні промисли. По всій країні снували мандровані спудеї, будувалися церкви в „мазепинському” бароковому стилі. Розмовною мовою була лише українська, а „москаль” був там такою рідкісною постаттю, що це слово ототожнювалося з назвою солдата.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты