Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Екзаменаційна програма
з курсу “Історія української літератури”

(перші десятиріччя ХІХ ст.)

1. Ознаки нової української літератури.

2. Періодизація нової української літератури.

3. Загальна характеристика періоду становлення нової української літератури.

4. Особливості жанрової системи нової української літератури періоду становлення.

5. Історико-суспільні умови становлення нової української літератури.

6. Розвиток освіти та культури в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. як важливі чинники становлення нової української літератури.

7. Періодичні видання та альманахи Східної України початку ХІХ ст.

8. Стильовий синкретизм як визначальна ознака нової української літератури періоду її становлення.

9. Зовнішньолітературні впливи в новій українській літературі періоду становлення.

10. Дмитро Чижевський про нову українську літературу як “неповну” літературу.

11. Проблема української мови в новій українській літературі.

12. Бурлескно-травестійна традиція нової української літератури.

13. Класицизм й сентименталізм в новому українському письменстві.

14. Ідеї просвітництва в новій українській літературі.

15. Утвердження просвітницького принципу “писання з натури” в новій українській літературі.

16. Літературно-естетичні та суспільно-політичні погляди І.Котляревського.

17. Просвітницькі ідеї у творчості І.Котляревського.

18. Традиції давньої української літератури і поема І.Котляревського “Енеїда”.

19. Західноєвропейські традиції літературного травестування та поема І.Котляревського “Енеїда”.

20. “Енеїда” І.Котляревського серед світових травестувань Вергілієвої “Енеїди”.

21. Історія України у поемі І.Котляревського “Енеїда”.

22. Особливості жанрової природи поеми І.Котляревського “Енеїда”.

23. Форми типізації у поемі І.Котляревського “Енеїда”.

24. Реалістичні тенденції поеми І.Котляревського “Енеїда”.

25. Жанрова природа п’єси І.Котляревського “Наталка Полтавка”.

26. Полемічний характер п’єси І.Котляревського “Наталка Полтавка”.

27. Фольклорний характер та пісенне начало п’єси І.Котляревського “Наталка Полтавка”.

28. Водевіль І.Котляревського “Москаль-чарівник”.

29. Поняття “котляревщина” в новій українській літературі.

30. П.Гулак-Артемовський і становлення нової української літератури.

31. І.Красіцький і розвиток нової української байки.

32. Просвітницькі ідеї твору П.Гулака-Артемовського “Справжня Добрість”.

33. Баладна творчість П.Гулака-Артемовського. Її травестійний характер.

34. Експериментальні пошуки П.Гулака-Артемовського у жанрі байки.

35. Художній аналіз байки П.Гулака-Артемовського “Пан та Собака”.

36. Жанр байки-казки у творчості П.Гулака-Артемовського.

37. Загальна характеристика літературної творчості П.Білецького-Носенка.

38. Розвиток жанру байки в українській літературі початку ХІХ ст.

39. Жанрові різновиди української байки початку ХІХ ст.

40. Особливості розвитку нової української прози.

41. Світогляд та естетичні погляди Г.Квітки-Основ’яненка.

42. Ідеї Просвітництва у творах Г.Квітки-Основ’яненка.

43. Періодизація творчості Г.Квітки-Основ’яненка.

44. Проблема української мови та літературно-критична діяльність Г.Квітки-Основ’яненка.

45. “Конотопська відьма” Г Квітки-Основ’яненка як сатирично-міфологічна повість.

46. Фольклорні джерела бурлескно-реалістичної прози Г.Квітки-Основ’яненка.

47. Особливості творчої манери Г.Квітки-Основ’яненка.

48. Основні принципи сентименталістської поетики прози Г.Квітки-Основ’яненка.

49. Традиції давньої української прози у повісті Г.Квітки-Основ’яненка “Маруся”.

50. Полемічний характер повісті Г.Квітки-Основ’яненка “Маруся”.

51. “Сердешна Оксана” Г.Квітки-Основ’яненка у контексті літературних творів про нерівне кохання.

52. П’єса Г.Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”: художній аналіз.

53. Петербурзький період життя і творчості Є. Гребінки.

54. Художній аналіз поезії Є.Гребінки “Українська мелодія”.

55. Тема поміщицької сваволі у прозі Є.Гребінки.

56. Роман Є Гребінки “Чайковский” як твір на історичну тему. Творення образу епохи.

57. “Историческая быль” Є. Гребінки „Нежинский полковник Иван Золотаренко”.

58. Тема “малої людини” у прозі Є. Гребінки.

59. Жанрово-композиційні особливості повісті Є.Гребінки “Приключения синей ассигнации”.

60. Драматична поема Є.Гребінки “Богдан”.

61. Поетична творчість Є.Гребінки.

62. Новаторство Є.Гребінки-байкаря. Жанрово-стильові особливості жанру байки у творчості митця.

63. Художній аналіз байки Є.Гребінки “Ведмежий суд”.

64. Специфіка художнього мислення романтиків (романтичний “спосіб думання”).

65. Проблеми у вивченні українського романтизму 20-40-х рр. ХІХ ст.

66. Національне й інтернаціональне в естетиці романтизму.

67. Романтизм і проблеми національного самоутвердження народу.

68. Зміст і характер розвитку українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.

69. Жанрова система українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.

70. Харківська школа романтиків.

71. Фольклорно-міфологічна тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.

72. Фольклорно-історична тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.

73. Громадянська тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.

74. Особистісно-психологічна тематично-стильова течія українського романтизму 20-40-х років ХІХ ст.

75. Баладна творчість Л.Боровиковського.

76. Реалістичні тенденції байкарської творчості Л.Боровиковського.

77. Жанр балади у творчості А.Метлинського.

78. Фольклорна основа балад Л.Боровиковського.

79. Загальна характеристика збірки А.Метлинського “Думки і пісні та ще дещо”.

80. Художній аналіз балади А.Метлинського “Підземна церква”.

81. Історичне минуле України в інтерпретації А.Метлинського.

82. Позитивний герой балад А.Метлинського.

83. Романтичні образи поетичної творчості А.Метлинського.

84. М.Костомаров і діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

85. М.Костомаров – історик, фольклорист, етнограф.

86. Поетична творчість М.Костомарова.

87. Художній аналіз балади М.Костомарова “Пан Шульпіка”.

88. Романтичні балади М.Костомарова.

89. Петербурзький період життя і творчості М.Костомарова.

90. Історична драматургія М.Костомарова.

91. Новаторство М.Костомарова-драматурга: теми, жанри, прийоми.

92. Проблематика п’єси М.Костомарова “Сава Чалий”.

93. Драма М.Костомарова “Кремуций Корд”: проблематика, автобіографічний підтекст.

94. Повість М.Костомарова “Черниговка”: історична основа, проблематика, образ епохи.

95. Історична проза М.Костомарова.

96. Проблематика та особливості системи образів повісті М.Костомарова “Кудеяр”.

97. Нова література на західноукраїнських землях: соціально-політичні та національно-культурні умови розвитку.

98. Львівський гурток “Руська трійця” та істориколітературне значення його діяльності.

99. Історія видання альманаху “Русалка Дністровая”, його романтичний характер.

100. Мотиви лірики М.Шашкевича.

101. Художній аналіз оповідання М.Шашкевича “Олена”.

102. Балади І.Вагилевича “Мадей”, „Жулин і Калина”.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты