Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне (семінарське) заняття №2.1.3
 

Тема:Системи трудового навчання та їх використання в сучасних умовах.

Мета:Засвоїти знання про системи трудового навчання та визначити умови їх використання в сучасній школі.

ЧАС: 2 години аудиторних занять і 2 години самостійної роботи.

ЗВІТ: конспект теоретичного матеріалу згідно плану заняття, відповіді на питання для роздумів і виконання завдання і тестів.

ЛІТЕРАТУРА: 45, 72, 73, 77, 115, 152, 216, 217, 218, 230, 242.

 

План

1. Характеристика предметної системи трудового навчання та умови її використання в сучасній школі.

2. Характеристика операційної системи трудового навчання та умови її використання на сучасному етапі розбудови загальноосвітньої школи.

3. Характеристика операційної-предметної системи трудового навчання та шляхи її використання в сучасних умовах реформування школи.

4. Характеристика моторно-тренувальної системи та шляхи її використання в сучасній школі.

5. Характеристика операційно-комплексної системи та умови її використання в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Характеристика проблемно-аналітичної системи та шляхи її використання і загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Питання для роздумів:

1. Чому, на вашу думку, предметна система трудового навчання в чистому вигляді в сучасних умовах не використовується.

2. Що було причиною переходу від операційної до операційно – предметної системи трудового навчання?

3. Що спричинило створення ЦІП, який очолював О.К.Гастєв, моторно – тренувальної системи?

4. На снові об’єднання яких систем будувалася операційно – комплексна система трудового навчання?

5. Чому саме в 60-х роках ХХ ст. виникла проблемно-аналітична система трудового навчання?

6. Який, на вашу думку, один суттєвий недолік мають всі системи трудового навчання?

7. Яка з розглянутих систем трудового навчання для 5-9-х класів, на Вашу думку, є найприйнятнішою в сучасних умовах?

 

Завдання

1. Розглянути, проаналізувати та скласти анотації на запропоновані статті:

· Морев О. Формування загальнотрудових умінь у різних дидактичних системах трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. − №5. – С. 2-4.

· Коберник О.М., Філімонов Ю.С. Еволюція систем трудового навчання в умовах реалізації освітньої галузі «Технологія» // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук. – 2007. – №1. − С.114-123.

 

Тестові завдання

1. Ким була розроблена предметна система трудового навчання?

а) О.К. Гастєвим;

б) О.М. Коберником;

в) Отто Соломоном;

г) Д.К. Совєткіним.

2. На основі чого побудована операційна система трудового навчання?

а) на основі виконання тренувальних вправ;

б) на основі двохфазового навчання;

в) на основі виконання комплексу операцій;

г) на основі виготовлення учнями предметів.

3. На скільки періодів поділялося навчання за операційно-предметною системою трудового навчання?

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять.

4. Суть якої системи полягає в наступному: Створення спеціальної системи тренувань, спрямованих на формування у людини трудових установок, які створюють у відповідних поєднаннях виробничі прийоми:

а) проблемно-аналітичної;

б) операційно-предметної;

в) проблемно-аналітичної;

г) моторно-тренувальної.

5. Яка з систем трудового навчання була розроблена в Радянському союзі в 30-х роках?

а) предметна;

б) операційна;

в) операційно-предметна;

г) операційно-комплексна.

6. Для навчання за проблемно-аналітичною системою використовуються:

а) методичні вказівки;

б) інструкції − алгоритми;

в) картки − завдання;

г) технологічні карти.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты