Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозвивальна ______________________________
4. Профорієнтаційна__________________________

 

ОБ’ЄКТИ ПРАЦІ: (назва, призначення, кількість).

 

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва, умовні позначення):

– підручник (навчальний посібник): _________________________________

– кіно-, відео- діафільми (КВФ): _____________________________________

– мультимедійні засоби (МЗ): _______________________________________

– робочий зошит;

– додаткова література (словники, довідники):_________________________

– плакати (П): ____________________________________________________

– таблиці (Т): ____________________________________________________

– макети, моделі, муляжі (М): _______________________________________

– натуральні об’єкти (НО): _________________________________________

– навчально-технічна документація (НТД):

· технологічні карти (ТК):__________________________________________

· інструкційні карти (ІК):__________________________________________

· інструкційно-технологічні карти (ІТК):_____________________________

· інформаційні карти (ІФК):________________________________________

– зразки об’єктів праці:_____________________________________________

– зразки повузлової обробки виробів:_________________________________

– матеріали для контролю знань і вмінь учнів:

· картки-завдання:________________________________________________

· тести:__________________________________________________________

· кросворди, шаради, доміно тощо:__________________________________

 

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ (їх назва, марка, кількість, групового чи індивідуального користування):

· майстерня (кабінет) трудового навчання: ___________________________

· обладнання (верстаки, верстати, машини тощо): _____________________

· інструменти, прилади, пристрої: __________________________________

· матеріали: _____________________________________________________

 

ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ:______________________________

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:______________________________________________

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ:___________

 

СЛОВНИКОВА РОБОТА:____________________________________________

 

Тип ЗАНЯТТЯ:____________________________________________________

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент. _______________________________________ хв.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу. ________________________ хв.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів. __________________ хв.

IV. Вивчення нового матеріалу. ___________________________________ хв.

V. Закріплення нового матеріалу. _________________________________ хв.

VI. Практична робота.

VI.1.Вступний інструктаж. _____________________________________ хв.

VI.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя. ______ хв.

VI.3.Заключний інструктаж. ____________________________________ хв.

VII. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговим.

VIII. Підведення вчителем підсумків заняття. ________________________ хв.

 

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ________(затрати часу в хвилинах):

1) введення учнів в майстерню (яким чином, до дзвоника чи після, у спецодязі чи ні і т.п.); привітання;

2) перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

3) перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

4) призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

5) організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

6) ознайомлення учнів з планом заняття.

 

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ_____(затрати часу в хвилинах):

1) аналіз домашнього завдання чи самостійної роботи, виконаної на попередньому занятті (зміст і методика проведення);

2) контрольні питання, завдання, задачі (їх зміст, картки і т.п.);

3) форми, методи і прийоми перевірки знань і вмінь (фронтальна, групова чи індивідуальна перевірка: письмова, усна, програмована чи змішана і т.п.);

4) прізвища учнів, призначених для опитування;

5) критерії оцінки знань і вмінь учнів з попередньої теми.

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів ________(затрати часу в хвилинах):

1) коротке мотиваційне обґрунтування теми і завдань заняття (зміст, методи, засоби).

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ___ (затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення (усно чи письмово) нової теми та її запис, конкретизація завдань заняття;

2) техніко-технологічні відомості у вигляді стислого конспекту з розкриттям їх суті, виділенням головного, того, що буде даватись під запис і обов’язковою вказівкою методів і прийомів навчання, виховання, розвитку і профорієнтації учнів (повинно бути вказано на досягнення всіх цілей заняття з використанням різноманітних методів і прийомів).

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ___(затрати часу в хвилинах):

1) питання, завдання і задачі (їх зміст);

2) методи і прийоми закріплення нових знань і вмінь.

 

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА (назва)._______________________________

 

VІ.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ____(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

2) ознайомлення з технічними вимогами об’єктів праці (зразків);

3) повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпеки праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

4) пояснення і показ прийомів та способів виконання нових операцій і трудових дій (в робочому темпі, розчленовано у повільному темпі з поясненням всіх дій і рухів, знову в робочому темпі);

5) пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

6) попередження про причини браку і можливі помилки в роботі;

7) перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями;

8) показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

9) ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на дані вироби;

10) повідомлення про норми часу і норми виробітку;

11) пояснення критеріїв оцінки за практичну роботу;

12) видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями та бригадами (ланками, парами).

 

VІ.2.САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ____(затрати часу в хвилинах):

А. Самостійна робота учнів.

1) зміст та час роботи учнів над кожним завданням (вправи, розробка проекту чи виготовлення виробу, за якою навчально-технологічною документацією і т.п.);

2) форми організації праці учнів (індивідуальна, групова (бригади, ланки, пари), фронтальна).

Б. Інструктаж вчителя:

1) форма проведення (індивідуальна, групова);

2) зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виробів; інструктування учнів з використання окремих операцій і завдання в цілому;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю; концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій; надання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов; контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання; перевірка раціонального використання навчального часу учнями;

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці та виробничої санітарії;

3) прийняття і попередня оцінка робіт учнів.

 

VІ.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ____(затрати часу в хвилинах):

1) підведення підсумків практичної роботи;

2) відзначення кращих робіт і їх демонстрація;

3) аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

4) повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

 

VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ.

 

VІІІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ: ____(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення вчителя про досягнення цілей заняття;

2) об’єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

3) повідомлення теми наступного заняття;

4) завдання учням для підготовки до наступного заняття.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты