Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕлементи товарної політики, її цілі завдання та етапи розробки.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. VI. Основні етапи заняття
  3. В цьому роз­ділі статично невизначені стержневі конструкції, елементи ягах пра­цюють на розтяг або стиск, будемо розв'язувати в такій послідовності
  4. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  5. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  9. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  10. Вказівки до виконання завдання

Товарна політика - комплекс заходів підприємства, спрямований на формування пропозиції товарів і послуг для споживача.

Завдання товарної політики формуються на основі обраної стратегії маркетингу щодо обраного цільового ринку. Найважливішими серед них:

а) задоволення потреб цільових груп споживачів, пристосування продуктів до їх вимог;

б) досягнення конкурентних переваг продукції підприємства на ньому;

в) використання ресурсних можливостей підприємства з метою покращення їх ефективності;

г) реалізація стратегії позиціонування, створення іміджу підприємства та інших стратегічних цілей.

Напрямками товарної політики підприємства слід вважати (див. рис. 4.1):

- розробку нових продуктів (інноваційна політика). Ця робота вміщує у собі: пошук можливих пропозицій товарів і послуг, відбір найкращих з них;

- підготовка рішень з покращення товарів, які вже виробляються, їх споживчих властивостей (дизайн, упаковка, розфасування, функціональні особливості, надійність та ін.).

 

 


Рисунок 6.1 - Товарна політика підприємства

 

Асортиментна політика. Її спрямованість, вибір конкретних товарів для пропозиції на окремих сегментах ринку.

Управління життєвим циклом товару з моменту розробки продажу до його зняття з виробництва та заміну іншими, маркетингова діяльність на стадіях цього циклу.

Управління конкурентоспроможністю товару, до якої відносять виявлення товарів-конкурентів, оцінка споживчих властивостей товарів-конкурентів, вибір шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції.

Сервісна політика - розробка комплексу послуг, які підвищують цінність товарів підприємства.

Бренд-маркетинг (брендінг) - розробка заходів щодо ідентифікації, індивідуальної самобутності фірми, яка запропоновує товари або послуги.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты