Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз ділової активності підприємства
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  3. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  4. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  5. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  6. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  7. Аналіз беззбитковості
  8. Аналіз безпосереднього оточення
  9. Аналіз виробничого травматизму
  10. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності

Аналіз динаміки господарської діяльності підприємства здійснюють за такими загальними показниками: обсяг капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (вартість активів); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий прибуток, зіставляючи темпи зміни цих показників за декілька періодів. Оптимальним вважають таке співвідношення темпів зростання зазначених вище показників:

(16)

де - темп зростання чистого прибутку; - темп зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); - темп зростання капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (темп зростання активів).

Нерівність >100% означає, що економічний потенціал підприємства поліп­шується, масштаби діяльності зростають; нерівність свідчить про те, що темпи зростання чистого доходу вищі за темпи зростання економічного потенціалу, тобто на кожну гривню додатково вкладеного капіталу організація отримує більше, ніж одну гривню віддачі; нерівність вказує на те, що темпи зростання чистого прибутку перевищують темпи зростання чистого доходу та темпи зростання економічного потенціалу.

Результати оцінки співвідношення темпів зростання загальних показників господарської діяльності підприємства подати в таблиці (додаток Л) та зробити відповідні висновки.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты