Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз прибутковості підприємства
Читайте также:
  1. II. Контроль прибутковості.
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  4. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  5. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  6. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  7. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  8. Аналіз беззбитковості
  9. Аналіз безпосереднього оточення
  10. Аналіз виробничого травматизму

Аналіз прибутку діяльності підприємства передбачає дослідження його рівня і динаміки кожного з показників прибутку (збитку) за звітний пе­ріод порівняно з попереднім (базовим) періодом. Інформацію про основні види прибутку підприємства, як і основні дані для їх розрахунку, містить "Звіт про фінансові результати". Результати аналізу різних видів прибутків (збитків) підприємства за аналізований період навести в таблиці (додаток М).

Аналіз рентабельностідіяльності підприємства здійснюють за показниками рентабельності продукції та рентабельності капіталу (інвестицій).

До системи основних показників рентабельності продукції належать:

- валова рентабельність продукції - відношення суми валового прибутку до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

- операційна рентабельність продукції - відношення суми прибутку від операційної діяльності до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

- чиста операційна рентабельність продукції - відношення суми чистого операційного прибутку від реалізації продукції (прибутку від операційної діяльності за вирахуванням податку на прибуток від операційної діяльності) до величини чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Наведені вище показники рентабельності продукції показують, який прибуток одержує організація з кожної гривні чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і характеризують ефективність її основної діяльності. Під час аналізу показників рентабельності продукції оцінюють їх рівень, динаміку та вплив факторів на зміну рентабельності, виявляють резерви її підвищення.

Показники рентабельності капіталу (інвестицій) характеризують взаємо­зв'язок прибутку і капіталу, інвестованого у формування активів підприємства з метою одержання цього прибутку.

До найважливіших показників рентабельності капіталу належать:

- операційна рентабельність активів – відношення прибутку від операційної діяльності (операційний прибуток) до середньої за період, що аналізується, вартості активів підприємства. Показ­ник характеризує ефективність використання майнового потенціалу підприємства і показує, скільки гривень операційного прибутку приносить кожна гривня інвестованого в активи підприємства капіталу;

- чиста рентабельність активів – відношення загальної суми чистого прибутку підприємства, одержаного від усіх видів його господарської діяльності до середньої за період, що аналізується, вартості активів підприємства. Показник характеризує рівень чистого прибутку, що генерується всіма активами підприємства, прибутковість інвестованого в активи капіталу;

– чиста рентабельність власного капіталу - відношення загальної суми чис­то­го прибутку підприємства, одержаного від усіх видів його господарської дія­льності до середньої за період, що аналізується, суми власного капіталу. По­каз­ник характеризує прибутковість інвестованого в організацію капі­талу з по­зи­цій її власників.

Результати аналізу рівня і динаміки показників рентабельності за аналізо­ваний період навести в таблиці (додаток Н) та зробити відповідні висновки.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 46; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты