Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 2. НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Література:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. – К. : Академвидав. – 2004.

2. Довгопол И.И. Современные образовательные и педагогические технологии. / И.И. Довгопол, Т.А. Ивкова. – С., мол. «Ната», 2007. – 336 с.

3. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1998. – 180 с.

4. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. – 223 с.

5. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник / автор-укладач Федорчук Е.І. – Кам’янець-Подільський : АБЕТКА, 2006. – 212 с.

6. Український педагогічний словник. Укладач: Гончаренко С.У. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Питання 1. Формування науково-дослідницьких процедур. Процесуально-орієнтоване навчання.

Свою назву «процесуально-орієнтоване навчання» отримав підхід до навчання, що зосереджений саме на способі отримання нових знань, процесі навчального дослідження.

Потрібно зупинитися на дидактичних пошуках, заснованих на такій діяльності учнів, яка моделює наукове дослідження і тим самим веде учнів не тільки і не стільки до засвоєння зведення фактичних відомостей, скільки до розвитку нового проблемного бачення, засвоєння дослідницьких процедур.

Особливо сильний імпульс ці пошуки отримали у 60-70-ті рр. в ході перегляду шкільних програм в індустриально розвинених країнах, коли більша частина дидактичних розробок була направленою на підвищення науковості у навчанні, введення у навчання як змістовних, також й процесуальних сторін академічних дисциплін. Саме тоді було проведено переорієнтацію нових навчальних програм на навчання в дусі відповідності науковому мисленню, із загальною установкою на навчання, в ході якого «наука представлена як дослідження».

Найбільш послідовні пошуки в цьому напрямку протягом останніх десятиліть виходили за межі навчального дослідження як приватного прийому, способу активізації навчання. Ще наприкінці 50-х рр. цю позицію виразно сформулював фізик й педагог Ф.Резерфорд. він говорив: «Якщо всі задачи дослідницького методу зводяться до того, щоб заохочувати учня проявляти допитливість, допитливість, задавати питання й намагатися знаходити відповіді самостійно, - то ми відстоюємо не більше того, що давно пропагували і здійснювали на практиці гарні вчителі».

Інакше кажучи, мова йде про те, що з прийому навчання дослідження може стати його вмістом.

Питання 2. Дослідницька модель Джойса. Дослідницька модель Бейєра. Дослідницька модель Нельсона. Дослідницька модель Фентона. Дослідницька модель Голдмарка. Дослідницька модель Хувера.

Обзорне описання ряду моделей навчання як дослідження, які використовують у викладанні природничо-наукових та гуманітарних дисциплін на різних ступенях навчання.

Дослідницька модель Бейєра

1. Визначення проблеми

1.1. Осознання наявності проблеми.

1.2. Осознання її значення.

1.3. Перетворення проблеми в такий вигляд, при якому вона піддається рішенню.

2. Виработка можливих відповідей.

2.1. Вивчення та класифікація доступних даних.

2.2. Пошук взаємозв’язків та побудова логічних умовиводів.

2.3. Визначення гіпотез.

3. Перевірка передбаченних відповідей:

3.1. Збір даних.

3.2. Організація даних.

3.3. Аналіз даних.

4. Визначення заключного висновку.

5. Застосування висновку.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты