Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Міжнародний гуманітарний університет
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. I. Загальні положення
  3. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  4. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  5. Всюди основні положення типових антимонопольних законодавств не містять положення: ” держава ..
  6. Держави та її положення на світовій арені
  7. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  8. Загальні вимоги
  9. Загальні вимоги
  10. Загальні вимоги безпеки в галузі до виробничого обладнання та технологічних процесів.

Міжнародний гуманітарний університет

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

Навчально-методичний посібник

З курсу

«Проблеми сучасного кримінального права України»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Законодавча практика в Україні та досвід зарубіжних держав вказують на те, що з прийняттям кримінальних законів (кодексів) правотворчість не припиняється, а в окремих випадках стає ще інтенсивнішою. Тому найбільш проблемні питання кримінального права, як ті, що є принциповими для кримінально-правової науки, так і ті, що стосуються вдосконалення кримінального законодавства, потребують ретельного розгляду. При цьому слід наголосити, що ці проблеми мають значення для судово-слідчої практики, вимагають виокремлення та аналізу з можливою перспективою вироблення по них таких рішень, які б стали у нагоді практикуючим юристам. Відповідно до цього при вивченні курсу «Проблеми сучасного кримінального права України» увага акцентується на тих проблемах Загальної та Особливої частин КК України, що мають системний характер; їх вирішення сприятиме удосконаленню механізму кримінально-правового впливу на суспільні відносини та підвищенню ефективності протидії злочинності засобами кримінального права.

Предметом вивчення курсу є проблемні питання сучасного кримінального права України щодо визначення, соціального призначення кримінального права, його джерел, принципів та функцій кримінального права та кримінального закону, поняття та структури кримінально-правової норми, вчень про злочин, кримінальну відповідальність та кримінально-правові заходи, побудови Особливої частини КК України та кримінально-правової охорони окремих суспільних відносин.

Метою даного курсу є навчання студентів, що опанували курс кримінально-правових дисциплін, визначати та аналізувати спірні питання кримінального права та виробляти по них самостійні рішення.

Перед студентами поставлені такі завдання:

- вивчення міжнародно-правових актів, нормативно-правових документів, спеціальних джерел, що відбивають постановку та вирішення актуальних проблем кримінально-правового характеру;

- самостійне опрацювання та узагальнення судової практики (у тому числі й практики Європейського суду з прав людини), даних офіційної статистики щодо злочинності (її рівня та структрури) в Україні.Після вивчення курсу студенти мають знати:

- сучасний стан науки кримінального права, кримінально-правової доктрини та кримінального законодавства України;

- узагальнення судової практики з питань курсу;

- основні положення кримінального законодавства зарубіжних держав (порівняльно-правові аспекти);

уміти:

- самостійно працювати з довідковими правовими системами, нормативними актами, спеціальними джерелами;

- виявляти та аналізувати проблемні аспекти кримінального права.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Тема Лекції (год.) Практичні (год.) Самостійна робота (год.)
1. Поняття кримінального права. Проблеми визначення джерел кримінального права
2. Функції кримінального закону: аналіз сучасних проблем. Принципи кримінального права
3. Проблеми кримінально-правової норми
4. Проблеми визначення злочину в сучасному кримінальному праві
5. Фізичні особи та колективні суб`єкти у кримінально-правових відносинах
6. Вчення про кримінально-правовий вплив. Відповідальність у сучасному кримінальному праві
7. Заходи кримінально-правового впливу  
8. Проблеми побудови Особливої частини КК України. Проблеми кримінально-правової охорони окремих суспільних відносин  
  Всього за семестр

  


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты