Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаконодавчі та нормативні документи

Читайте также:
  1. Вопрос 2. Документирование аудита
  2. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці, гігієни та пожежної безпеки
  3. Державні нормативні акти про охорону праці
  4. Дипломатичні документи договірного характеру.
  5. Дипломатичні документи. Структура текстів: протокольна формула, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів
  6. До даного розділу повинні бути прикладені документи, перелік яких наданий у Додатку Б.
  7. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
  8. Документи з господарсько-договірної діяльності
  9. Документи і рекомендації щодо удосконалення існуючих систем управління охороною праці в Україні
  10. Документи сортового насіння.

1. Конституція України:- Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Бюджетний кодекс України : за станом на 8 липня 2010 р. (зі змінами від 25 грудня 2011 року). – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 326 с. – (Кодекси України).

3. Господарський кодекс України : за станом на 16 січня 2003 р. (зі змінами від 05 вересня 2011 року). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 212 с. – (Кодекси України).

4. Господарський процесуальний кодекс України : за станом на 6 листопада 1991 р.: (зі змінами від 16 січня 2012 року). – К. : Велес, 2012. – 80 с. – (Кодекси України).

5. Кримінальний кодекс України : за станом на 05.04.2001р. (зі змінами від 01 вересня 2011 року). – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с. – (Кодекси України).

6. Податковий кодекс України : за станом на 2 грудня 2010 р. (зі змінами від 5 вересня 2011 року). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 583 с. – (Кодекси України).

7. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

8. Про виконавче провадження : Закон України від 21 квітня 1999 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

9. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

10. Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудівної діяльность : Закон України від 14 жовтня 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

11. Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів за рахунок юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках : Закон України від 18 листопада 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

12. Про державний матеріальний резерв : Закон України від 24 січня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців. – Закон України від 15 травня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.14. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

15. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

16. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

17. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

18. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

19. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

20. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

21. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.22. Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24 лютого 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

23. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 10 квітня 1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

24. Про приватизацію державного майна : Закон України від 4 березня 1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

25. Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

26. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

27. Про судовий збір : Закон України від 8 липня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

28. Про третейські суди : Закон України від 11 травня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

29. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 3 грудня 1990 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

30. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

31. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

32. Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 11 квітня 1980 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 16; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тестові завдання. 1. Згідно з Господарським процесуальним кодексом претензія розглядається у: | Спеціальна література
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты