Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПояснення до термінів. Джентрі –середнє та дрібне дворянство в Англії XVI–XVII ст., яке пристосувалося до буржуазних умов; так зване «нове дворянство»
Читайте также:
  1. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  3. Загальні поняття та визначення термінів електробезпеки
  4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: Печінкова недостатність.
  5. Пояснення для вирішення завдання
  6. Пояснення до термінів
  7. Пояснення до термінів
  8. Пояснення до термінів
  9. Пояснення до термінів

Джентрі –середнє та дрібне дворянство в Англії XVI–XVII ст., яке пристосувалося до буржуазних умов; так зване «нове дворянство», основний союзник англійської буржуазії під час революції.

Дигери («копачі») –представники найбільш радикальної частини левелерів, до якої входили найбідніше селянство та пролетарські елементи міста.

Індепенденти –релігійно-політична течія в період англійської революції, до якої входили представники середнього та дрібного дворянства, середніх верст міської буржуазії; обстоювали встановлення обмеженої, конституційної монархії, ліквідацію централізованої церкви.

Левелери –релігійно-політична течія в період англійської революції, до якої входили представники ремісників та селян; висували ідеї народного суверенітету, загальної рівності, проголошення республіки, встановлення загального (чоловічого) виборчого права, повернення «огороджених» земель.

Огородження – насильницький згін селян із землі, яку огоджували горожею; форма масової експропріації селянства, яка була основною первісного накопичення капіталу.

Пресвітеріани – політична течія періоду англійської революції, до якої належали представники великої буржуазії та верхівки ждентрі; максимальною вимогою було обмеження королівського свавілля та встановлення конституційної монархії.

Революція – корінний переворот в житті держави, що супроводжується різким переходом від одного якісного стану суспільства до іншого.

Рояліст – прихильник королівської влади, монархіст.

Солідарна відповідальністькабінету – вихід кабінету міністрів у відставку у повному складі.

Судовий прецендент – основний принцип загального права, який був і залишається основним в судочинній системі Ангії. Полягав в тому, що індивідуально-правове рішення вищого суду є обов’язковим при розгляданні аналогічних справ таким самим або нихчим судом.

«Habeas corpus» –форма письмового наказу посадовій особі (шерифу, начальнику вязниці), у віданні яких знаходився арештований. Після отримання цього наказу арештованого слід було у встановлений термін доставити до суду з вказівкою про істинні причини арешту.

Питання та завдання для самоконтролю

1. Назвіть причини буржуазної революції в Англії.

2. На які соціальні верстви населення спиралася англійська буржуазна революція?3. У чому полягали особливості англійської революції?

4. У чому значення та зміст «Петиції про право»?

5. Назвіть етапи буржуазної революції в Англії. Дайте їм характеристику.

6. Якими двома правовими актами була закріплена республіканська форма правління?

7. Назвіть причини встановлення протекторату Кромвеля.

8. Назвіть основні положення «Habeas corpus akt».

9. Розкрийте зміст понять «Великий заколот» та «Славна революція».

10. Якими відмінними ознаками визначається англійський парламентаризм?

11. Визначить характерні особливості англійської правової системи.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты