Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХто автор цього документа?
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. XII. Педагогические технологии авторских школ
  3. Автор admin
  4. Автор мен кейіпкер қатынасы.
  5. Автор-составитель: к.и.н., доцент кафедры В.Н. Беляева
  6. Авторитарные режимы.
  7. Авторитарный политический режим
  8. Авторитарный политический режим
  9. Авторитарный режим
  10. Авторитарный стиль управления

Кому адресовано цей документ?

В який історичний період створено цей документ?

Про які події йде мова в документі?

Як називається цей документ?

Дата підписання документа?

Про що умовчується в цьому фрагменті документа?

Основні види аналітико-синтетичної обробки документів

 

Як це було зазначено раніше аналіз і синтез мають велике значення в пізнавальному процесі і відбуваються на всіх його етапах. У процесі аналітичної діяльності думка рухається від складного до простого, від випадкового до необхідного, від різноманіття до тотожності і єдності. Мета аналізу - пізнання частин як елементів складного цілого. Синтез, навпаки, це процес об'єднання в єдине ціле частин, властивостей, відношень, виділених за допомогою аналізу. Йдучи від тотожності, суттєвості до різниці і розмаїтості, він об'єднує спільне й одиничне, єдність і розмаїтість в одне ціле. Синтез доповнює аналіз і знаходиться з ним у нерозривній єдності. Тому будь-яке дослідження можна інтепретувати як процес аналітико-синтетичної переробки деякої кількості документів і інформації.

Головна мета аналітико-синтетичної переробки інформації, що міститься в певній кількості документів або текстів, - виявлення нових фактів і відомостей, що у цих документах не виражені в явному вигляді, а логічно виводяться з існуючої в них інформації. Для цього додатково залучається екстралінгвістична інформація(інформація, накопичена людиною в процесі суспільно-історичної практики).

Аналітично-інформаційна діяльність - групування, порівняння, оцінка й узагальнення тієї інформації, що міститься в документах, а також представлення інформації в компактному вигляді, зручному для її практичного використання.

У процесі опису фактів у сфері міжнародних відносин основна задача аналізу - виділення таких ознак подій, які необхідно взяти за основу для групування, систематизації і розміщення фактів у відповідному порядку (хронологічному, функціональному, структурному й ін.), що характеризує певний аспект розвитку досліджуваної події. Основна задача синтезу - установлення зв'язків між фактами і їх об'єднання в класи, групи, підгрупи тощо.

Розрізняють такі основні види аналітико-синтетичної переробки документів і інформації: 

· бібліографічний опис;

· індексування;

· анотування;

· реферування;

· переклад;

· збір, критична оцінка, систематизація й узагальнення даних;

· огляд джерел інформації.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 16; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты