Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Широтаі насиченість товарного асортименту
Спеціалізовані магазини пропонують вузький асортимент товарів знач­ної насиченості (одяг, спорттовари, меблі, книжки тощо).

Своєю чергою, їх розрізняють за ступенем вузькості асортименту. Це може бути-.

— відокремлений повний асортимент (магазин одягу);

— обмежений асортимент (магазин чоловічого одягу);

вузькоспеціалізований асортимент (магазин чоловічих сорочок).

Широта і насиченість

товарного асортименту Форма власності


Характер торгового обслуговування Цінова політика

Рис. 7.2. Критерії класифікації магазинів роздрібної торгівлі

За прогнозом фахівців, спеціалізовані магазини мають хороші перспективи розвитку, особливо на території торговельних центрів, котрі, як звичайно, склада­ються з одного-двох універмагів і великої кількості спеціалізованих магазинів. Вони концентрують свої зусилля на повнішому забезпеченні потреб конкретних цільо­вих ринків. Проте ці магазини можуть опинитися у складній ситуації, якщо впаде попит на товари вузькоспеціалізованого асортименту.

Універмаги пропонують багато асортиментних груп товарів (одяг, взуття,
предмети домашнього вжитку, білизна тощо). Кожною асортиментною групою
займається спеціальний відділ, що має власних закупівельників.

Універмаги раніше розміщували переважно в центральних районах міста, пізніше — у центрах приміських районів, і вони ставали серцевиною новостворю­ваних торговельних зон.

Середній універмаг пропонує асортимент близько 100 000 артикулів. Наяв­ність під одним дахом широкого асортименту, його вміла презентація і сьогодні приваблюють велику кількість покупців, хоча протягом останніх десятиліть уні­вермаги зазнали значного тиску з боку конкурентів — спеціалізованих магазинів і нових позамагазинних форм торгівлі.

Супермаркети—доволі великі підприємства самообслуговування з відносно
низьким рівнем витрат і низькими націнками, великим обсягом продажів, які
поширені в реалізації продуктів харчування, прально-мийних засобів і товарів для
догляду за житлом.

Для супермаркетів характерна відкрита викладка товарів, велика торгова пло­ща, централізація обслуговування покупців (здебільшого через касові апарати).

Останнім часом супермаркети почали розширювати асортимент непродово­льчих товарів (ліки, косметика тощо), прагнучи за рахунок того збільшити приваб­ливість магазину для покупців і полегшити їм купівлю.

Торговельні комплекси, що займають території у десятки тисяч квадратних метрів, набувають дедалі більшої популярності в Європі (для США вони нехарак­терні). Крім універмагів, універсамів, спеціалізованих магазинів, на території ком­плексів розміщують автомобільні стоянки, усілякі розважальні підприємства (кімнати ігрових автоматів, кегельбани, ресторани), філії банків, бюро подорожей і екскурсій тощо.

За даними досліджень, відвідувачі таких торговельних гігантів проводять у них у середньому 1—1,5 години, 80% з них стають покупцями.

У 1997 р. підписано угоду про створення у Києві першого в Україні гіперкомплексу „Либідь Плаза", будівництво якого здійснюватиметься спільно з угорсь­кою стороною.

2. Форма власності

Незалежний роздрібний торгівець має лише один магазин і пропонує персональне обслуговування, зручне місце розташування, безпосередній

контакт із споживачем. Оскільки ця діяльність не потребує значних інвестицій і особливої кваліфікації, вона приваблює багатьох. Але внаслідок високого рівня конкуренції і недостатньої фаховості значна частина з них терпить крах.

Торговельні мережі (ланцюги) передбачають спільне володіння декількома магазинами. В них використовують систему централізованих закупівель і прийн­яття рішень. Потужні мережі можуть мати добре відоме фірмове ім'я (приміром, мережа „Сірз" у США).

Роздрібні франчайзи (інакше — організації власників привілеїв) найбільше поширені серед ресторанів, закусочних швидкого обслуговування („Макдональдс") тощо. Вони ґрунтуються на договірних відносинах між виробником, оптовиком і роздрібним торговцем. При тому фірма-франчайзер надає роздрібникам право використовувати свою добре відому марку, унікальну технологію, набір правил тощо.

Це своєрідна форма ланцюга, яка дає змогу дрібним підприємцям користува­тися перевагами вже накопиченого досвіду, системи постачання і образу відомої потужної фірми. Остання ж отримує відповідні відрахування і жорстко контролює діяльність дрібних учасників.

Орендований відділ — це найчастіше відділ в універмазі, який здають в оренду третій стороні. Керівник такого відділу відповідає за всі аспекти його діяльності
і виплачує частку від доходу у вигляді орендної плати.

3. Характер торгового обслуговування

Самообслуговування характерне для магазинів типу «універсам». Ці підприємства з вільним вибором товарів мають менші експлуатаційні ви­трати і тому часто надають покупцям знижки. Використовують їх, як зви­чайно, для продажу товарів повсякденного попиту.

Обмежене обслуговування характерне для магазинів, де продають товари по­
переднього вибору і споживачам потрібно більше інформації. Торговельний персонал працює із споживачами індивідуально. Крім того, у таких магазинах часом пропонують додаткові послуги у вигляді продажу товарів у кредит тощо. Експлуа­таційні витрати цих магазинів вищі.

Повне обслуговування, притаманне фешенебельним магазинам, передбачає
розмаїття товарів особливого попиту (ювелірні вироби, відеотехніка, модний одяг).
Серед послуг, що їх надають такі магазини,— демонстрації моделей одягу, “доведення" товару, використання різних схем кредитування, забезпечення безоплатної до­ ставки покупок тощо. Відповідно вони мають найвищі експлуатаційні витрати.

4. Цінова політика

Середній рівень цін
Більшість магазинів пропонує товари саме за середніми цінами і відповідно середньої якості та середнього рівня послуг.

Високий рівень цін

Магазини високих цін, пропонуючи своїм покупцям товари і послуги вищої якості, керуються принципами: „Ви пам'ятатимете товари довго і після того, як забудете їх ціни". Такі магазини орієнтуються на покупців із високим рівнем дохо­дів, в яких серед спонукальних мотивів переважають не ціни, а престижність і ви­сока якість товару.

Низький рівень цін

Магазини низьких цін торгують стандартними товарами за порівняно низь­кими цінами для масового споживача. При зниженій нормі прибутку на одиницю товару вони забезпечують прибутковість за рахунок збільшення обсягів збуту.

Різновидом таких магазинів є магазини-склади — роздрібні підприємства з дуже скромним інтер'єром, обмеженим обсягом послуг. Це, приміром, продо­вольчі магазини, що працюють прямо з контейнерів.

Досить поширені меблеві магазини-склади, розміщені, як звичайно, у при­міських районах із низькою орендною платою. Покупець вибирає товар і оформ­ляє замовлення, вибраний товар доставляють транспортом магазину за зазначе­ною адресою.

Позамагазинна роздрібна торгівля

Торговельні автомати, конструкцію яких постійно вдосконалюють.
Сучасні автомати за кордоном можуть приймати монети чи паперові гроші,
видавати здачу.

Через автомати продають сигарети, цукерки, безалкогольні напої, га­зети тощо. Вони забезпечують цілодобовий продаж товарів і самообслуговування.

Водночас це досить дорога форма роздрібної торгівлі. Автомати потребують інтенсивного обслуговування унаслідок постійного оновлення запасів, частих по­ломок, крадіжок.

Торгівля на рознос за принципом „у кожні двері" — одна з найдавніших форм
роздрібної торгівлі. Вона задовольняє потреби клієнтів з огляду на зручність при­
дбання та прояв уваги до їхньої особистості.

Це також дорогий вид роздрібної торгівлі, але він має своїх прихильників серед фірм-виробників.

Торгівля на замовлення товарів поштою або телефоном

Інформацію про товар можна надавати у вигляді оголошень у газетах, журналах, по радіо або телебаченню. Часом таку інформацію розсилають у вигляді листів та проспек­тів потенційним клієнтам, прізвища яких занесені у спеціальні списки адресатів.

Замовити товар можна також за каталогами. Дедалі більшої ваги набуває інфо­рмація з комп'ютерних мереж. Замовлення надсилають поштою або приймають телефоном.

Така форма роздрібної торгівлі виявилась ефективною при продажу книжок, одягу, подарунків, предметів домашнього вжитку.

Раціональну форму організації роздрібної торгівлі і конкретних торговель­них посередників вибирають, виходячи з цілей і фінансових ресурсів фірми з ура­хуванням розглянутих характеристик роздрібних підприємств.

Виконання вправи 6.5. із Збірника вправ допоможе Вам краще з'ясувати різницю у типах торговельних посередників.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 224; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты