Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтроки притягнення до адміністративної відповідальності
Читайте также:
  1. Відшкодування шкоди внаслідок незаконного притягнення до адміністративної відповідальності
  2. Добавление бегущей строки.
  3. Економіка Радянської України в умовах командно-адміністративної системи та її теоретичне обґрунтування
  4. Звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
  5. Как извлечь первое слово из текстовой строки
  6. Лімітвідповідальності цедента називається пріоритетом, першим збитком,а відповідальність перестрахувальника – покриттям.
  7. Минором элемента матрицы n-го порядка называется определитель матрицы (n-1)–го порядка, полученной из матрицы А вычеркиванием строки i и столбца j.
  8. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності
  9. Параметры строки
  10. Підстави притягнення до адміністративної відповідальності

 

Для забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення дуже важливим є чітке регулю­вання строків давності притягнення до адміністративної відповідальності, погашення адміністративних стягнень, а також порядку обчислення строків стягнення.

Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Обчислення строків адміністративного стягнення, як визначено в ст. 37 КУАП, залежить від його виду. Так, строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт — місяцями, а позбавлення спеціального права — роками, місяцями або днями. Перебіг строку адміністративного стягнення розпочинається в той день (якщо він обчислюється місяцями і роками) або час (якщо він обчислюєть­ся добами), в який винесено постанову про накладення стягнення. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць та число останнього місяця строку.

У ст. 38 КУАП встановлено строки, після закінчення яких вик­лючається накладення адміністративного стягнення. За загальним правилом адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваю­чому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення. По закінченні цих строків провадження у справі не може бути почате, а почате підлягає припиненню. Таким чином, для більшості правопорушень відправною точкою вважається день вчинення правопорушення. При триваючому правопорушенні початок перебігу троку давності визначається з дня виявлення правопорушення. Це пояснюється тим, що такі проступки вчиняються протягом певного проміжку часу й характеризуються безперервним здійсненням єдиного діяння (наприклад, зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах, проживання без паспорта).

На практиці можливі випадки, коли за фактом правопорушення спочатку ставиться питання про порушення кримінальної справи, але згодом приймається рішення про відмову в її порушенні або про закриття вже порушеної кримінальної справи. Якщо в діях правопо­рушника є ознаки адміністративного проступку, стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття такого рішен­ня (ч. 2 ст. 38 КУАП). Строк при цьому починає спливати з моменту прийняття постанови про відмову в порушенні кримінальної спра­ви або про її закриття.Накладення адміністративного стягнення спричиняє для порушника певні несприятливі юридичні наслідки, в чрму, власне, і виявляється каральний характер адміністративної відповідальності. Виходячи з того, що повторне вчинення протягом року однорідного правопорушення визнається обставиною, що обтяжує відповідальність особи. Крім того, повторність виступає кваліфікуючою обставиною багатьох правопорушень. Тому виникає питання про те, коли ж погашається відповідне адміністративне стягнення. Законодавець прямо відзначив, що для визнання особи такою, що не була піддана адміністративному стягненню, не потрібно видання якого-небудь спеціально­го документа. Стягнення погашається автоматично після закінчен­ня річного строку з моменту виконання постанови про накладення адміністративного стягнення за умови невчинення протягом цього періоду нового однотипного адміністративного проступку. Якщо ж особа вчинить нове правопорушення до погашення стягнення за попереднє, перебіг строку давності переривається та починається спочатку.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 203; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты