Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. Види податків і зборів
 

Систему оподаткування становить сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, що справляються у визначеному законами України порядку.

Податок — це обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж до бю­джету, що сплачується фізичними та юридичними особами в порядку та тер­міни, визначені в податковому законі.

Із правової точки зору не існує різниці між поняттями «податок» і «збір», але з економічної — основна різниця між ними полягає в цільовому характері останнього.

Систему оподаткування України становлять загальнодержавні та місцеві податки і збори. Загальнодержавні податки встановлюються Верховною Радою України і справляються на території всієї України; місцеві податки встановлюються місцевими радами на територіях, що належать до їхньої компетенції, але в межах встановленого законодавством переліку та граничних ставок.

Існує ряд класифікацій податків. Залежно від форми оподаткування податки поділяються на прямі та непрямі. Прямими є податки, які справ­ляються безпосередньо з платників і розмір цих податків залежить від розмірів об'єкта оподаткування. Прямими є більшість податків (податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб тощо). Непрямі податки включаються до ціни товарів, робіт, послуг, а їхній розмір не залежить від доходу платника (наприклад, податок на додану вартість, акцизний збір). За об'єктом оподаткування податки поділяються на податки на дохід (наприклад, податок на доходи фізичних осіб), податки на власність (плата за землю), податки на споживання (акцизний збір).

Відповідно до статті 67 Конституції України кожний зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Разом із тим, кожний податок має чітко окреслене коло платників.

Платник податку — суб'єкт податкових правовідносин, на якого за наявності об'єкта оподаткування покладено певний комплекс податкових обов'язків і прав, установлених законодавством.

У свою чергу, об'єкт податку — це певний об'єкт (дохід, прибуток, май­но, господарська операція), з яким законодавство пов'язує виникнення обов'язків щодо сплати податку. Наприклад, платниками податку на при­буток є суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, а об'єктом цього податку є прибуток.

Закон України «Про систему оподаткування» визначає такі обов'язки платників податків і зборів:

1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання в терміни, установлені законами;

2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші доку­менти і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів);

3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни;

4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок із питань обчислення й сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до цього закону, платники податків і зборів мають такі права:

1) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, установленому законами України;

2) отримувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами;

3) оскаржувати в установленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їхніх посадових осіб.

 

Тема:


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты