Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
 

Загальне поняття адміністративного правопорушення дає стаття 9 Кодек­су України про адміністративні правопорушення.

Адміністративним правопорушення (проступком) визнається проти­правна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління, і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Склад адміністративного правопорушення включає об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону.

1) Об'єкт адміністративного правопорушення — це те, на що воно посягає, чому воно завдає шкоди. Адміністративний проступок завдає шкоди або створює загрозу її заподіяння суспільним відносинам, які й становлять об'єкт проступку. Засобами адміністративної відповідальності охороня­ються суспільні відносини, які регулюються нормами не тільки і не стіль­ки адміністративного права, а й багатьох інших: цивільного, екологічно­го, трудового, фінансового тощо.

2) Об'єктивна сторона — це зовнішній прояв суспільно-небезпечного посягання на об'єкт адміністративного правопорушення. Це може бути як дія (наприклад, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях), так і бездіяльність, коли закон вимагає активних дій (ухилення свідка від явки до суду або органу попереднього слідства чи дізнання).

3) Суб'єкт — фізична особа, людина (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), осудна, яка досягла на момент вчинення адміністра­тивного правопорушення 16-річного віку.

4) Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення полягає в психічному ставленні суб'єкта до вчиненого антигромадського діяння. Залежно від того, хто є суб'єктом проступку — громадяни, службові осо­би, працівники державних органів, об'єднання громадян, власники, — адмі­ністративні проступки поділяються на особисті та службові. Для службового проступку характерним є те, що протиправні діяння здійснюються через дії по службі, оскільки такі входять у компетенцію службових осіб.

Залежно від об'єкта адміністративного правопорушення визначають адміністративні проступки (правопорушення):

у галузі охорони праці та здоров'я населення;

• такі, що посягають на власність;

• у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури;

• у промисловості, будівництві та сфері використання паливно-енергетичних ресурсів;

• у сільському господарстві; порушення ветеринарно-санітарних правил;

• на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв'язку;

• у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;

• у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінан­сів і підприємницькій діяльності;

• у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;

• такі, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

• такі, що посягають на встановлений порядок управління.

Особа, яка вчинила адміністративний проступок, підлягає адміністратив­ній відповідальності, що настає з 16 років.

Справи про адміністративні правопорушення розглядають адміністратив­ні комісії, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді), органи внутрішніх справ (міліція), органи Державної прикордонної служби України, органи держав­ного пожежного нагляду тощо.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты