Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники, що характеризують структуру підприємства
 

Структура підприємства характеризується низкою показників, що відображають її стан та ефективність фінансування. Ці показники об’єднані в групи і характеризують:

1. Виробничі ланки;

2. Рівень спеціалізації і кооперування;

3. Ефективність просторового розміщення підприємства;

4. Характер взаємозв’язків підприємства.

Виробничі ланки характеризуються такими показниками:

- обсягом випуску продукції;

- фондоозброєністю праці (відношення середньорічної вартості промислово-виробничих фондів до середньоспискової чисельності промислово-виробничого персоналу);

- електроозброєністю праці (кількість спожитої енергії на одного працівника за рік, місяць);

- технічною озброєністю праці (відношення середньорічної балансової вартості основного виробничого обладнання, інструменту, пристосувань, оснастки до середньорічної чисельності робітників);

- виробничою трудомісткістю (сума технологічної трудомісткості та трудомісткості обслуговування виробництва, що відповідає затратам праці усіх основних і допоміжних робітників).

Співвідношення між основними, допоміжними і обслуговуючими підрозділами характеризують такі основні показники:

- середньоспискова чисельність робітників;

- вартість основних виробничих фондів;

- розмір виробничих площ.

Рівень спеціалізації і кооперування виробництва характеризують такі основні показники:

- частка спеціалізованого виробництва, що визначається відношенням обсягу випуску продукції у вирішальному або натуральному виразі, що виготовляється спеціалізованими цехами або дільницями до загального обсягу виробництва продукції;

- коефіцієнт стійкості спеціалізації, що характеризує рівень організації виробництва і ступінь дотримання встановленої по робочих місцях спеціалізації протягом робочого часу;

- рівень спеціалізації робочих місць.

Ефективність просторового розміщення підприємства характеризується коефіцієнтом забудови, використанням площі виробничих приміщень або території. Він визначається відношенням площ під будовами, спорудами і обладнанням до загальної площі підприємства.

Характер взаємозв’язку підрозділів визначається за допомогою таких показників:

- кількості переділів, через які проходить предмет праці до перетворення його в готовий продукт;

- протяжність транспортних маршрутів руху півфабрикатів;

- вантажообороту між переділами.

Аналіз вищеназваних показників допомагає визначити раціональність виробничої структури підприємства. Найраціональніший варіант структури визначають за такими критеріями: максимальна можливість спеціалізації цехів і дільниць, пропорційність їх побудови; відсутність дублюючих та надмірно дрібних побудов; безперервність і прямоточність виробництв; можливість розширення та перепрофілювання виробництва без його зупинки.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке організаційне проектування і які є етапи його здійснення?

2. Охарактеризуйте місце організаційного проектування у виробничому циклі.

3. Розкрийте суть поняття організаційної структури.

4. Вкажіть особливості організаційних структур управління.

5. Вкажіть на особливості проблемно-цільової структури підприємства.

6. Охарактеризуйте підходи до побудови організаційних структур.

7. Що таке виробнича структура підприємства і від яких факторів вона залежить?

8. Охарактеризуйте і опишіть основні фактори розвитку виробничих структур підприємства

9. Які показники характеризують структуру підприємства?

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты