Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники, що характеризують структуру підприємства
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  4. Базы данных могут иметь разную логическую структуру (модель данных).
  5. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
  6. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу
  7. Виробнича програма (ВПр) підприємства
  8. Виробнича структура підприємства та фактори її розвитку
  9. Витрати підприємства та їх характеристика
  10. Влияние современного научно-технического прогресса на тенденции и структуру международной торговли

 

Структура підприємства характеризується низкою показників, що відображають її стан та ефективність фінансування. Ці показники об’єднані в групи і характеризують:

1. Виробничі ланки;

2. Рівень спеціалізації і кооперування;

3. Ефективність просторового розміщення підприємства;

4. Характер взаємозв’язків підприємства.

Виробничі ланки характеризуються такими показниками:

- обсягом випуску продукції;

- фондоозброєністю праці (відношення середньорічної вартості промислово-виробничих фондів до середньоспискової чисельності промислово-виробничого персоналу);

- електроозброєністю праці (кількість спожитої енергії на одного працівника за рік, місяць);

- технічною озброєністю праці (відношення середньорічної балансової вартості основного виробничого обладнання, інструменту, пристосувань, оснастки до середньорічної чисельності робітників);

- виробничою трудомісткістю (сума технологічної трудомісткості та трудомісткості обслуговування виробництва, що відповідає затратам праці усіх основних і допоміжних робітників).

Співвідношення між основними, допоміжними і обслуговуючими підрозділами характеризують такі основні показники:

- середньоспискова чисельність робітників;

- вартість основних виробничих фондів;

- розмір виробничих площ.

Рівень спеціалізації і кооперування виробництва характеризують такі основні показники:

- частка спеціалізованого виробництва, що визначається відношенням обсягу випуску продукції у вирішальному або натуральному виразі, що виготовляється спеціалізованими цехами або дільницями до загального обсягу виробництва продукції;

- коефіцієнт стійкості спеціалізації, що характеризує рівень організації виробництва і ступінь дотримання встановленої по робочих місцях спеціалізації протягом робочого часу;

- рівень спеціалізації робочих місць.

Ефективність просторового розміщення підприємства характеризується коефіцієнтом забудови, використанням площі виробничих приміщень або території. Він визначається відношенням площ під будовами, спорудами і обладнанням до загальної площі підприємства.

Характер взаємозв’язку підрозділів визначається за допомогою таких показників:

- кількості переділів, через які проходить предмет праці до перетворення його в готовий продукт;- протяжність транспортних маршрутів руху півфабрикатів;

- вантажообороту між переділами.

Аналіз вищеназваних показників допомагає визначити раціональність виробничої структури підприємства. Найраціональніший варіант структури визначають за такими критеріями: максимальна можливість спеціалізації цехів і дільниць, пропорційність їх побудови; відсутність дублюючих та надмірно дрібних побудов; безперервність і прямоточність виробництв; можливість розширення та перепрофілювання виробництва без його зупинки.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке організаційне проектування і які є етапи його здійснення?

2. Охарактеризуйте місце організаційного проектування у виробничому циклі.

3. Розкрийте суть поняття організаційної структури.

4. Вкажіть особливості організаційних структур управління.

5. Вкажіть на особливості проблемно-цільової структури підприємства.

6. Охарактеризуйте підходи до побудови організаційних структур.

7. Що таке виробнича структура підприємства і від яких факторів вона залежить?

8. Охарактеризуйте і опишіть основні фактори розвитку виробничих структур підприємства

9. Які показники характеризують структуру підприємства?

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 47; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты