Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Суть та структура виробничих процесів
 

Виробничий процес – це поєднання предметів і знарядь праці з живою працею для задоволення потреб виробництва. (рис. 6.1.)

Рис. 6.1. Схема елементів виробничого процесу.

 

Його елементами та поняттями є:

- предмети праці;

- знаряддя праці;

- жива праця (персонал);

- простір;

- час;

- задоволення потреб (продукція);

Разом вони формують системне поняття “виробничий процес”. Суть цих понять можна виразити наступним чином:

1. Предмет праці – предмет, на який діє людина в процесі праці зі створення проміжного або кінцевого продукту для задоволення певних потреб.

2. Знаряддя праці – засоби виробництва (інструменти, пристрої, верстати тощо) якими користується людина у процесі праці (діє на предмети праці).

3. Жива праця – це свідома, доцільна діяльність людини, яка за допомогою знарядь праці діє на предмет праці для його перетворення та задоволення певних потреб.

4. Простір – місце протікання виробничого процесу.

5. Час – тривалість виробничого процесу.

6. Задоволення потреб – виготовлення продукції, надання послуг або виконання роботи для задоволення певних потреб відповідно до плану.

Виробничі процеси є трьох видів – основні, допоміжні, обслуговуючі.

Тому можна дати наступне визначення: виробничий процес – це сукупність основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у результаті яких вихідні матеріали перетворюються у готові вироби.

Основним виробничим процесом є технологічний процес, у результаті якого змінюються форми, розміри чи властивості оброблюваних предметів та формується готова продукція.

Основні виробничі процеси поділяються на: підготовчі (заготовчі), перетворюючі (обробні), заключні (складальні).

Основний процес виробництва має три етапи:

Підготовчий– це процес підготовки живої праці у просторі і часі і знарядь праці для перетворення предмету праці у корисний продукт.

Перетворюючий – це процес перетворення предмету праці шляхом зміни його форм, розмірів, фізичних або хімічних властивостей, зовнішнього вигляду, характеристик, показників, стану або потенціалу відповідно до плану або творчого задуму.

Заключний– це процес підготовки перетвореного предмету праці з наданням йому форми товару для передачі замовнику.

Допоміжний процес – це процес, що сприяє нормальному протіканню основного процесу з перетворення предмету праці шляхом безпосереднього забезпечення його обладнанням, інструментом, паливно-енергетичними ресурсами тощо.

Обслуговуючий процес – забезпечує нормальний хід основних і допоміжних процесів шляхом виконання транспортних послуг, послуг з логістики на “вході” і “виході” та ін.

Наведена вище схема характеризує процес взаємодії виробничих процесів в організації за ходом виробництва (по горизонталі).

За рівнем ієрархії (по вертикалі) виробничі процеси є:

- виробничий процес на робочому місці – це будь-який вид процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого), що протікає на конкретному робочому місці;

- виробничий процес на рівні підрозділу – це процес, який протікає у підрозділі між робочими місцями;

- міжцеховий виробничий процес – це процес, який протікає між підрозділами організації.

За складністю кожний із названих процесів може бути простим і складним.

Простий виробничий процес – це ряд послідовних операцій, результатом яких є виріб (рис. 6.2).

 
 

 

 


Складний виробничий процес –це поєднання декількох простих процесів (рис. 6.3).

 

 
 

 

 


Організація виробничого процесу полягає у забезпеченні раціонального поєднання в просторі і часі основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, а також людей і матеріальних елементів виробництва.

Часткові процеси складаються з технологічних операцій.

Операція - це частковий виробничий процес, який здійснюється на одному робочому місці над одним предметом праці.

Вони є основні і допоміжні. За допомогою основних операцій відбувається зміна геометричних форм, хімічного складу або властивостей предметів праці чи з’єднань частини виробу. Допоміжні операції сприяють здійсненню основних операцій. До них відносяться навантажувально-розвантажувальні, транспортні, ремонтні та ін.

За способом впливу на предмети праці операції поділяються на ручні, машинно-ручні, машинні, автоматичні і апаратні.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 136; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты