Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.
Читайте также:
  1. Cклади пально-мастильних матеріалів, пiноутворювача i порошку
  2. V. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
  3. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  4. VII этап. Формирование эффективных условий привлечения кредитов
  5. А. Владимир I — государственный деятель, реформатор, полководец
  6. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  7. Авторитарный стиль управления
  8. Авторитарный стиль управления.
  9. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  10. Азиатская - в которой формированию государства способствовали климатические условия, повлиявшие на выполнение ирригационных и строительных работ.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Єдність, організованість, мобільність соціальної групи залежать від багатьох зовнішніх (особливості структури, в яку група включена) і внутрішніх чинників. Впливовими чинниками внутрігрупової єдності є керівництво і лідерство.

Керівництво - здійснюваний індивідом чи колективним суб'єк­том соціально-психологічний вплив на інших людей з метою структурування дій та відносин у групі (організації).

Керівництво є суто управлінським феноменом, офіцій­но регламентованим соціально організованим процесом. Реалізують функції керівництва спеціалізовані структури (у великих організаціях), а також безпосередньо керівник.

Керівник - індивід, на якого офіційно покладені функції управлін­ня і організації діяльності в групі (установі, фірмі та ін.).

Завдання його полягає у визначенні цілей спільної ді­яльності, які фіксують напрям розвитку організації, тоб­то задають образ кінцевого стану, до якого повинна дійти вона через певний проміжок часу. У визначенні таких ці­лей, структуруванні діяльності й відносин у спільності під час розв'язання нею різноманітних завдань, у впливі на персонал полягають сенс і сутність процесу керівництва.

З феноменом керівництва пов'язаний феномен лідерства у групі (організації). Вони іноді бувають тотожними, а часом породжують у своїй взаємодії протистояння і конфлікти.

Лідерство (англ. leader - провідник, ведучий, керівник) - один з процесів організації й управління малою соціальною групою, який сприяє досягненню групових цілей в оптимальні терміни та з опти­мальним ефектом.

Цей процес значною мірою детермінований панівними у суспільстві соціальними відносинами. Його характеризу­ють відносини домінування і підкорення, впливу і насліду­вання в системі міжособистісних відносин у групі. Лідерс­тво спрямоване на пробудження в членів групи мрії, до якої вони прямуватимуть, наснаження їх необхідною для цього енергією. Ефективність його залежить від наявності у соці­альній групі визнаного всіма, авторитетного лідера.

Лідер - наділений найбільшим ціннісним потенціалом індивід, який має провідний вплив у групі.

Між лідерством і керівництвом, керівником і лідером існують певні відмінності (табл.). Однозначної думки про доцільність поєднання в одній особі керівника і групового лідера у соціально-психологічній науці немає. Поширеним є твердження, що лідерські можливості збільшують силу впливу керівника; за активної реалізації керівником якос­тей ділового і мотиваційного лідера зростає задоволеність індивідів членством у групі. Не менш настирними є міркування.

 

Таблиця

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты