Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банку
Читайте также:
  1. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  2. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  3. Агнатское и когнатское родство.Порядок счета родства.
  4. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.
  5. Адвокатские образования, порядок их создания и организация работы.
  6. Административный порядок обжалования
  7. Адміністративний, судовий, цивільно-правовий порядок
  8. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  9. Акт взятия проб и образцов. Порядок заполнения.
  10. Акцизный сбор: порядок начисления и взыскания

Передумовою існування різних форм розрахунків є можливість відкриття та ведення операцій за рахунками юридичних і фізичних осіб в установах банків.

Банківський рахунок – це бухгалтерський документ що ведеться в банку на ім’я певного клієнта для обліку руху його грошових коштів: надходження, витрачання, залишку.

Юридичні та фізичні особи відкривають рахунки у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами НБУ та іншими актами чинного законодавства.

За своїм призначенням банківські рахунки можна поділити на чотири види:поточні, бюджетні, кредитні та депозитні рахунки.

Поточний рахунок – це рахунок, що відкривається банком клієнту на підставі договору про зберігання коштів і здійснення розрахункових та касових операцій відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства. Поточні рахунки відкриваються організаціям усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам, представництвам фірм-нерезидентів, фізичним особам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства України. Поточними також є карткові рахунки, рахунки типу «Н» та «П», інвестиційні рахунки інвесторів-нерезидентів.

Договір на відкриття та обслуговування поточного банківського рахунка укладається відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком.

Договір на відкриття та обслуговування поточного банківського рахунку укладається на підставі документів, які юридична особа подає до установи банку, а саме:

• заяву на відкриття рахунка встановленого зразка, яка підписана керівником організації;

• нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

• нотаріально засвідчену копію зареєстрованого статуту;

• довідку, що підтверджує взяття організації на облік податковим органом;

• картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові і касові документи, а також із зразком відбитка печатки організації;

• копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

Господарські товариства, договірні об'єднання, товарні біржі, колективні підприємства та громадські об’єднання, крім зазначених документів, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору або копію протоколу загальних зборів засновників.Фізичним особам – суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім’я. За довіреністю підприємця, що засвідчена нотаріально, його поточним рахунком можуть розпоряджатися інші особи. Для відкриття поточного рахунку цим особам необхідно подати ті ж документи, що і юридичним особам, крім статуту.

Фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності для відкриття поточного рахунку подає до банку такі документи:

- заяву за встановленою формою;

- документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює);

- картку зі зразком підпису, засвідчену працівником банку, що відкриває рахунок, або нотаріально;

- довідку податкового органу про ідентифікаційний номер.

Поточні рахунки закриваються в установах банку на підставі:

- заяви власника рахунка;

- рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;- відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію організації;

- на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунка.

Бюджетні рахунки відкриваються організаціям (їх відокремленим підрозділам), яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для їх цільового використання.

Кредитний рахунок відкривається на підставі укладеного кредитного договору між юридичною або фізичною особою та установою банку, яка має право видавати кредити з дотриманням вимог чинного законодавства України. Нерезидентам – юридичним та фізичним особам – кредитні рахунки в національній валюті не відкриваються.

Кредитні рахунки призначені для обліку заборгованості за кредитами, які надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди. Виплата позики готівкою з кредитного рахунку можлива тільки для фізичних осіб.

Кредитні рахунки закриваються при погашенні боржником всієї суми позики та відсотків або при списанні безнадійної заборгованості банком.

Депозитний (вкладний) рахунок – це банківський рахунок, який відкривається клієнту за договором депозитного (ощадного) вкладу для зберігання грошей, які передаються в управління як правило на визначений строк, під відсотки та підлягають поверненню відповідно до умов договору.

Кошти на депозитний рахунок юридичних осіб перераховуються з їх поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Гроші на ощадні вклади фізичних осіб вносяться готівкою, перераховуються з їх поточного рахунка або з ощадного вкладу в іншому банку. Відсотки за вкладами перераховуються в такому ж порядку або зараховуються на поповнення депозиту. Закриття депозитних рахунків здійснюється у разі закінчення строку депозитної угоди, при достроковому розірванні угоди (якщо така можливість була передбачена угодою), у разу смерті вкладника (для фізичних осіб).

Кредитні та депозитні рахунки можуть відкриватися комерційними банками в національній та іноземній валютах.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты