Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Безпека підприємницької діяльності.
Економічна безпека фірми – система заходів особистої комерційної і об'єктів захисту фірми і працівників від різних посягань і створення умов для ефективного підприємництва.

Основні напрями по забезпеченню захисних заходів щодо економічної безпеки фірми:

1. Забезпечення внутрішньої безпеки фірми, пов'язаної із захистом її інтересів від протиправних дій деяких співробітників даної фірми.

2. Забезпечення зовнішньої безпеки фірми (захист від звичайних кримінальних проявів і дій організованої злочинності).

3. Захист від всіляких порушень закону з боку самої фірми по відношенню до інших суб'єктів.

Задачі по забезпеченню економічної безпеки фірми необхідно ставити на основі наступних принципів:

ü Активність (своєчасне виявлення загроз для діяльності фірми і їх нейтралізація);

ü Вибір ключової ланки (виявлення джерела найбільшої загрози і напрям основних сил і засобів для протидії їй);

ü Плановість (здійснення заходів по безпеці своєчасно, послідовно і в чітко встановлені терміни);

ü Поєднання державних, власних і інших можливих протидій;

ü Скритність (реалізація даного принципу вимагає обов'язкової конфіденційності різних заходів щодо забезпечення економічної безпеки фірми);

ü Комплексність (необхідність одночасного здійснення заходів по забезпеченню безпеки по різних напрямах).

На кожній фірмі доцільно розробити різні варіанти так званого кризового плану, розкривши основну послідовність дій керівного персоналу фірми на випадок надзвичайних обставин.

Структура кризового плану може мати наступні основні компоненти:

1. Склад кризової групи (керівник фірми, головний бухгалтер, юрисконсульт, начальник служби безпеки, начальник відділу кадрів або старший менеджер – в тому випадку, якщо виникла необхідність оцінки особистих або професійних якостей персоналу фірми);

2. Порядок взаємозамінності членів кризової групи ;

3. Місце збору кризової групи (окрім основної юридичної адреси фірми на випадок кризових обставин необхідно вказати 2–3 адреси максимально зручних для збору всіх членів кризової групи);

4. Порядок взаємодії з правоохоронними органами;

5. Визначення місць і порядок евакуації і охорони матеріальних ресурсів, найважливішої документації і персоналу фірми;

6. Особливості роботи фірми в екстремальній ситуації (даний пункт визначає специфіку функціональних обов'язків посадовців фірми при кризових ситуаціях, регламентує режим роботи персоналу фірми);

Головними критеріями при розробці кризового плану роботи фірми повинні бути його реалізм, орієнтація на абсолютну виживаючість фірми з обов'язковим безумовним дотриманням існуючого в країні законодавства.

Комерційна таємниця - будь-яка інформація, яка корисна в бізнесі і дає перевагу над конкурентами, які нею не володіють.

Перелік відомостей, які не підлягають засекреченню:

ü Засновницькі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю або окремими її видами;

ü Дані, необхідні для перевірки нарахування сплати податків і інших обов'язкових платежів;

ü Відомості про число і склад працівників, їх зарплату і наявність вільних робочих місць;

ü Інформація про забруднення навколишнього середовища, реалізацію продукції шкідливої для здоров'я, різні правопорушення і розмір можливого збитку;

ü Документи про платоспроможність фірми;

ü Дані про участь посадовців підприємства в різних громадських об'єднаннях і комерційних організаціях.

Підлягає захисту наступна інформація:

ü Про укладені контракти, договори і операції, а також пропозиції по їх укладанню;

ü План збуту продукції;

ü Список основних клієнтів фірми і аналіз їх фінансово–господарської діяльності;

ü Список заходів щодо маркетингу;

ü Ділове листування;

ü Аналіз конкурентоспроможності фірми;

ü Інформація типу ноу-хау, а також розробки по їх винаходу;

ü Інформація по забезпеченню економічної безпеки фірми.

Можливі канали просочування інформації:

ü Збір відомостей через засоби масової інформації

ü Біржові документи

ü Виставкові експонати фірми і її рекламні вироби

ü Замасковані опити службовців фірми на конференціях

ü Наймання на роботу службовця фірми з метою отримання необхідних даних

ü Використовування різних технічних засобів перехоплення інформації.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты