Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спосіб 1. Оцінка впливу факторних перемінних на результативну перемінну з використанням бета-коефіцієнтів.
Пряме порівняння коефіцієнтів регресії в рівнянні множинної регресії дає представлення про ступінь впливу факторних ознак на результативну ознаку тільки тоді, коли вони виражаються в однакових одиницях і мають приблизно однакові коливання. Щоб зробити коефіцієнти регресії порівнянними, застосовують нормовані коефіцієнти регресії . Коефіцієнт показує величину зміни результативного фактора в значеннях середньої квадратичної помилки при зміні факторної ознаки на одну средньоквадратичну помилку.

,

 

де - коефіцієнт регресії при факторі, .

Приклад. Розрахуємо коефіцієнти , що характеризують вплив чисельності , фондовіддачі , фондоозброєності і продуктивності праці на валовий доход у моделі

 

Середні квадратичні відхилення перемінних:

; ; ; ; .

Для розрахунку бета-коефіцієнтів використовуємо формулу . Отримуємо наступні значення

 

 

Звідси бачимо, що найбільш сильний вплив на річний валовий доход здійснюють чисельність працюючих , продуктивність їхньої праці .

При цьому чисельність працюючих впливає на валовий доход у 1,9 рази (0,76242/0,407687) сильніше, ніж продуктивність праці.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты