Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСпосіб 1. Оцінка впливу факторних перемінних на результативну перемінну з використанням бета-коефіцієнтів.
Читайте также:
  1. Абсорбційний спосіб очистки
  2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  4. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
  5. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  6. Виконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу
  7. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  8. ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.
  9. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу
  10. Групування з використанням нерівних інтервалів

Пряме порівняння коефіцієнтів регресії в рівнянні множинної регресії дає представлення про ступінь впливу факторних ознак на результативну ознаку тільки тоді, коли вони виражаються в однакових одиницях і мають приблизно однакові коливання. Щоб зробити коефіцієнти регресії порівнянними, застосовують нормовані коефіцієнти регресії . Коефіцієнт показує величину зміни результативного фактора в значеннях середньої квадратичної помилки при зміні факторної ознаки на одну средньоквадратичну помилку.

,

 

де - коефіцієнт регресії при факторі, .

Приклад. Розрахуємо коефіцієнти , що характеризують вплив чисельності , фондовіддачі , фондоозброєності і продуктивності праці на валовий доход у моделі

 

Середні квадратичні відхилення перемінних:

; ; ; ; .

Для розрахунку бета-коефіцієнтів використовуємо формулу . Отримуємо наступні значення

 

 

Звідси бачимо, що найбільш сильний вплив на річний валовий доход здійснюють чисельність працюючих , продуктивність їхньої праці .

При цьому чисельність працюючих впливає на валовий доход у 1,9 рази (0,76242/0,407687) сильніше, ніж продуктивність праці.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты