Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСпосіб 2. Оцінка впливу факторних перемінних на результативну перемінну з використанням коефіцієнтів еластичності.
Читайте также:
  1. Абсорбційний спосіб очистки
  2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  4. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
  5. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  6. Виконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу
  7. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  8. ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.
  9. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу
  10. Групування з використанням нерівних інтервалів

Для оцінки ступеня впливу факторних ознак використовуються часні коефіцієнти еластичності , відносно .

або ,

де - часна похідна від регресії по перемінній .

Коефіцієнт показує, на скільки відсотків зміниться результативна ознака при зміні факторної ознаки на один відсоток при фіксуванні значень інших факторів на якому-небудь рівні.

 

Приклад. Розрахуємо коефіцієнти еластичності , що характеризують вплив чисельності , фондовіддачі , фондоозброєності і продуктивності праці на валовий доход у моделі

 

 

Середні значення факторів, що входять в модель: ; ; ; ; . За цих умов коефіцієнти еластичності наступні

 

 

Порівняння коефіцієнтів показує, що в середньому чисельність працюючих впливає на річний доход з такою же силою, що і продуктивність праці , але майже вдвічі сильніше, ніж фондовіддача .

Цей висновок не збігається з висновком, отриманим з використанням бета-коефіцієнті.

Прийнято вважати, що більш точний висновок дає використання бета-коефіцієнтів. Однак кращу економічну інтерпретацію мають коефіцієнти еластичності.

 

Практичне заняття 3


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты