Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПеревірка значущості коефіцієнта конкордації W
Читайте также:
  1. Коефіцієнти значущості підсистем оцінки стану управління фінансової стійкості
  2. Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці.
  3. НАЛАГОДЖУВАННЯ СТРУГАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ І ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ РОБОТИ НИМ
  4. ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА БІСЕРІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
  5. Перевірка відповідності даних підприємства-замовника і незалежного контролю.
  6. Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m
  7. Перевірка гіпотези про закон розподілу генеральної сукупності
  8. Перевірка гіпотези про рівність дисперсій двох нормально розподілених генеральних сукупностей
  9. Перевірка гіпотези про рівність центрів розподілу двох нормально розподілених генеральних сукупностей
  10. Перевірка закону Бойля-Маріотта.

З метою перевірки значущості коефіцієнта конкордації W формулюється дві статистичні гіпотези:

Hî: думки (оцінки) експертів не узгоджуються;

Ha: думки (оцінки) експертів узгоджуються.

Нульова гіпотеза відкидається якщо W > Wкр.

Значущість коефіцієнта конкордації при малій кількості об'єктів перевірити складно. Для малих значень існують неповні таблиці, наприклад таблиця 2.

Таблиця 2 - Критичне значення коефіцієнта конкордації

n=3; m=10 n=5; m=3
S Рівень значущості Q S Рівень значущості Q
0,092 0,096
0,046 0,056
0,0034 0,053
0,0008 0,0009

Для набуття критичного значення коефіцієнта конкордації необхідне узяте з таблиці значення підставити у формулу: . Проте можна поступити і іншим способом. Якщо ми задамося прийнятним для нас рівнем значущості (наприклад, a=0,05), то для з'ясування, чи значимий коефіцієнт конкордації, необхідно узяти мінімальний рівень значущості Q, відповідний приведеному в таблиці значенню S, і порівняти його із заданим нами рівнем значущості а. Якщо Q<a, то нульова гіпотеза про неузгодженість думок експертів відкидається і приймається альтернативна (думки експертів погоджені).

Слідує, також відзначити, що критичні значення коефіцієнта конкордації Wкр задовільно апроксимуються (незалежно від значення n) за допомогою наступного вираження:

(4.3)

де - зворотня функція стандартного бета розподілу.

Якщо ж кількість об'єктів (n) більше 7, то нульова гіпотеза відхиляється на наближеному рівні значущості а якщо , де n=n-1- міри свободи для розподілу c2.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты