Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.
Читайте также:
  1. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ЗАПИТАННЯ
  3. ЗАПИТАННЯ
  4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  8. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.
  9. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ
1. Соціально-правовий та економічний підхід до розуміння сутності заробітної плати.
2. Мінімальна заробітна плата та її встановлення за Законом України.
3. Елементи організації заробітної плати на підприємстві.
4. Що являє собою заробітна плата для найманого працівника?
5. Що являє собою заробітна плата для роботодавця?
6. Що повинен ураховувати оптимальний розмір оплати праці?
7. Що Ви розумієте під структурою заробітної плати?
8. На яких принципах базується заробітна плата?
9. На яких принципах базується розподіл матеріальної нагороди?
10. Назвіть основні елементи організації оплати праці.
11. Що являє собою тарифна система?
12. Що являє собою нормування праці?
13. Що являють собою форми і системи оплати праці?
14. Розкрийте сутність ринкових чинників формування заробітної плати.
15. Розкрийте сутність неринкових чинників формування заробітної плати.
16. Що Ви розумієте під функцією заробітної плати?
17. Перерахуйте основні функції заробітної плати.
18. Розкрийте сутність стимулюючої (мотиваційної) функції оплати праці.
19. Розкрийте сутність соціальної функції оплати праці.
20. Розкрийте сутність відтворювальної функції оплати праці.
21. Розкрийте сутність регулюючої функції оплати праці.
22. Розкрийте сутність оптимізаційної функції оплати праці.
23. Що Ви розумієте під основною заробітною платою?
24. Що Ви розумієте під додатковою заробітною платою?
25. Що Ви розумієте під іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами?
26. За характером виплат доплати і надбавки на які групи поділяють?
  На які групи можна розділити всі види компенсаційних доплат і надбавок?
27. Що Ви розумієте під прямим фондом заробітної плати?
28. Що Ви розумієте під часовим фондом заробітної плати?
29. Що Ви розумієте під денним фондом заробітної плати?
30. Що Ви розумієте під річним фондом заробітної плати?
31. Назвіть елементи доплат до часового фонду заробітної плати.
32. Назвіть елементи доплат до денного фонду заробітної плати.
33. Назвіть елементи доплат до квартального фонду заробітної плати.
34. Що Ви розумієте під формами і системами заробітної плати?
35. Які основні форми заробітної плати Вам відомі?
36. Розкрийте сутність погодинної форми заробітної плати.
37. Надайте методику розрахунку погодинної форми заробітної плати.
38. Розкрийте сутність відрядної форми заробітної плати.
39. Дайте методику розрахунку відрядної форми заробітної плати.
40. Між якими елементами заробітної плати характеризує взаємозв’язок система заробітної плати?
41. Розкрийте складові системи погодинної форми оплати праці.
42. Розкрийте сутність простої погодинної форми заробітної плати.
43. Дайте методику розрахунку простої погодинної форми заробітної плати.
44. Розкрийте сутність погодинно-преміальної форми заробітної плати.
45. Дайте методику розрахунку погодинно-преміальної форми заробітної плати.
46. Розкрийте сутність оплати праці за місячним посадовим окладом.
47. Розкрийте складові системи відрядної форми оплати праці.
48. Розкрийте сутність прямої індивідуальної системи оплати праці.
49. Дайте методику розрахунку прямої індивідуальної системи оплати праці.
50. Розкрийте сутність непрямої відрядної системи оплати праці.
51. Дайте методику розрахунку непрямої відрядної системи оплати праці.
52. Розкрийте сутність відрядно-преміальної системи оплати праці.
53. Надайте методику розрахунку відрядно-преміальної системи оплати праці.
54. Розкрийте сутність відрядно-прогресивної системи оплати праці.
55. Дайте методику розрахунку відрядно-прогресивної системи оплати праці.
56. Розкрийте сутність акордної системи оплати праці.
57. Дайте методику розрахунку акордної системи оплати праці.
58. Що Ви розумієте під тарифною сіткою?
59. Що Ви розумієте під тарифною ставкою?
60. Що Ви розумієте під штатним розписом?
61. Що Ви розумієте під тарифним коефіцієнтом?
62. В який документ об’єднані тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій робітників?
63. Розкрийте сутність безтарифної системи оплати праці.
64. Охарактеризуйте сферу державного регулювання оплати праці відповідно до ст. 8 Закону України „Про оплату праці”.
65. Розкрийте роль держави у сфері оплати праці.
66. Назвіть основний елемент, який є головним при державному регулюванні оплати праці.
67. З урахуванням яких статистичних показників визначається розмір мінімальної заробітної плати?
68. Дайте характеристику нижньої межі мінімальної заробітної плати.
69. Залежно від яких чинників переглядається розмір мінімальної заробітної плати?
70. Що Ви розумієте під прожитковим мінімумом?
71. Які елементи входять у структуру прожиткового мінімуму?
72. В якості чого використовується прожитковий мінімум як інструмент соціальної політики?
73. Основою чого виступає мінімальна заробітна плата?
74. За яких обставин мінімальна заробітна плата виконує роль базового показника?
75. Перерахуйте складові мінімальних гарантій держави в сфері праці та її оплати.
76. Визначте основні вектори, на здійснення яких спрямована державна політика у сфері оплати праці.

 

ЗАДАЧІ
Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты