Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаB. Виділенням енергії
Читайте также:
  1. Будова Сонця та джерела його енергії
  2. Втрати енергії в перехідних процесах
  3. Втрати потужності та енергії електропривода в режимі, що встановився та в перехідних режимах.
  4. Енергія пружних хвиль. Потік і густина потоку енергії хвиль
  5. Правила безпеки під час роботи з переносними приймачами електро-енергії
  6. Розрахунок енергії Фермі. Середнє значення енергії елек-тронного газу в металі. Температура виродження.
  7. Тема: Перетворення енергії в коливальному контурі. Рівняння гармонічних коливань. Автоколивання. Генератор електромагнітних коливань.
  8. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані

C. Виділенням тепла

D. Утворенням АТФ

E. Розщепленням складних молекул

 

5. Укажіть термін, що характеризує сукупність процесів синтезу складних речовин з більш простих із витратами вільної енергії живої системи:

A. Анаболізм

B. Амфіболізм

C. Катаболізм

D. Дуалізм

E. Метаболізм

 

6. Укажіть термін, що характеризує сукупність процесів розщеплення складних речовин до більш простих з утворенням вільної енергії:

A. Катаболізм

B. Анаболізм

C. Амфіболізм

D. Дуалізм

E. Метаболізм

 

7. У ферментативному розщепленні складних біоорганічних сполук в організмі виділяють три основних стадії, загальних для катаболізму різних біомолекул. На першій стадії катаболізму відбувається:

A. Гідролітичне розщеплення макромолекул до простих мономерів.

B. Розщеплення структурно-функціональних компонентів клітин

C. Утворення кінцевих продуктів катаболізму

D. Вивільнення великої кількості хімічної енергії

E. Відновлення коферментів нікотинамідаденіндинуклеотиду та флавінаденіндинуклеотиду

8. Більшість біохімічних процесів у організмі людини пов'язані із використанням енергії. Яка речовина є унікальним акумулятором, донором і трансформатором енергії в організмі?

A. Аденозинтрифосфат

B. Піруват

C. Малат

D. Лактат

E. Аденозинмонофосфат

 

9. Біомолекули, що мають високу стандартну вільну енергію переносу кінцевої фосфатної групи належать до макроергічних. В якої з перерахованих речовин величина стандартної вільної енергії є найвищою?

А. фосфоенолпіруват

В. АТФ

C. Глюкозо-1-фосфат

D. Пірофосфат

Е. Креатин фосфат

 

10. Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Що належить до макроергів?

A. Креатинфосфат

B. Креатин

C. Креатинин

D. Глюкозо-6-фосфат

E. Аденозінмонофосфат

 

11. Головною макроергічною сполукою в живих організмах є молекула АТФ. У реакції АТФ + Н2О → АМФ + ФФн зміна вільної енергії становить:

A. 37,4 кДж/моль

B. 74,5 кДж/моль

C. 34,5 кДж/моль

D. 320 кДж/моль

E. 21,5 кДж/моль

Організм людини одержує енергію у вигляді АТФ при окисленні різних субстратів. При цьому відбувається поглинання неорганічного фосфату. Під час окислення якої сполуки в організмі максимально зросте утилізація неорганічного фосфату?A. Пальмітоіл-КоА

B. Ацетил-КоА

C. Глюкози

D. Гліцерину

E. Сукцинату

Мітохондрії – субклітинні органели, що містяться в цитоплазмі всіх клітин за винятком зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. Який основний метод застосовують для їх виділення?

А. Диференційне центрифугування

В. Хроматографію

С. Електрофорез

D. Спектрофотометрію

Е. Гель-фільтрацію

14. Окремі метаболічні шляхи містяться у визначених внутрішньоклітинних ділянках – компартментах. Які з перерахованих процесів локалізуються в цитозолі клітини:

A. Реакції гліколізу, глюконеогенезу, синтезу жирних кислот


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты