Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаA. Мітохондріях
B. Рибосомах

C. Ядрі

D. Ендоплазматичному ретикулумі

E. Комплексі Гольджі

 

16. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітин. Ці елементи:

A. Лізосоми

B. Мітохондрії

C. Рибосоми

D. Центросоми

E. Ендоплазматична сітка

17. Метод диференційного центрифугування застосовують для вивчення біохімічних реакцій та метаболітів, які локалізовані в певних компартментах. Яку субклітинну фракцію можна одержати використовуючи фактор седиментації 600 g?

A. Ядерну

B. Мітохондріальну

C. Лізосомальну

D. Мікросомальну

E. Рибосомальну

 

18. У хворого порушено енергетичний обмін – сповільнені процеси окиснення та утворення АТФ, в крові знижений вміст метаболітів циклу Кребса. Який продукт обміну є конкурентним інгібітором сукцинатдегідрогенази?

A. Малонат

B. Цитрат

C. Аспартат

D. Малат

E. Глутамат

 

19. В експериментальних тварин досліджували вплив вітамінів на швидкість ЦТК. При відсутності якого з вітамінів швидкість реакцій не порушувалась:

A. Ціанкобаламін

B. Тіамін

C. Пантотенова кислота

D. Рибофлавін

E. Нікотинамід

 

20. Принцип визначення активності сукцинатдегідрогенази базується на відновленні метиленового синього відновленою формою коферменту. Який кофермент входить до складу сукцинатдегідрогенази:

А. ФАД

В. НАД

В. ФМН

D. ТПФ

Е. ПАЛФ

 

21. Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

A. Малонова кислота.

B. Щавлевооцтова кислота.

C. Яблучна кислота.

D. Фумарова кислота.

E. Піровиноградна кислота

 

22. У циклі трикарбонових кислот одна з реакцій належить до реакцій субстратного фосфорилування. Цю реакцію каталізує фермент:

A. Сукцинілтіокіназа

B. цитратсинтаза

C. Ізоцитратдегідрогеназа

D. Аконітаза

E. Малатдегідрогеназа

 

23. При окисленні вуглеводів, ліпідів утворюється велика кількість енергії, основна частина якої утворюється завдяки окисленню ацетіл-КоА. Скільки молекул АТФ утворюється при повному окисленні однієї молекули ацетіл-КоА?A. 12

B. 36

C. 24

D. 8

E. 38

 

24. Яка кислота – проміжний продукт циклу трикарбонових кислот – приймає участь у зв’язуванні іонів кальцію?

A. Лимонна

B. Оцтова

C. Яблучна

D. Янтарна

E. Альфа-Кетоглутарова

 

25. Клітини мозку дуже чутливі до дефіциту енергії, причиною якого може бути високий вміст аміаку, який стимулює відтік альфа – кетоглутарату із:

A. Циклу лимонної кислоти

B. Орнітинового циклу

C. Гліколізу

D. Глікогенолізу

E. Пентозо-фосфатного шляху

 

26. В реакціях циклу Кребса відбувається відновлення коферментів чотирьох дегідрогеназ. Вкажіть субстрати ЦТК, причетні до появи атомів водню у складі відповідних коферментів:

А. Ізоцитрат

В. Цитрат.

С. Аконітат

D. Фумарат

Е. Оксалоацетат

 

27. До лікарні потрапили люди, що постраждали від землетрусу й упродовж 10 днів перебували без їжі. Дослідження ферментів ЦТК показали різке зниження швидкості цього процесу. Які наслідки це матиме для організму:

A. Зниження рівня АТФ

B. Обезводнення

C. Утворення великої кількості ендогенної водиD. Посилення біосинтезу білка

E. Посилення ліпогенезу

 

28. В експериментальних тварин на фоні довенного введення глюкози визначили зниження активності ферментів ЦТК. Які сполуки безпосередньо інгібують реакції ЦТК,

A. АТФ

B. ФАД

C. НАДФ+

D. НАД+

E. АМФ

 

29. Цикл трикарбонових кислот являє собою кінцевий загальний шлях окислення енергетично багатих молекул (вуглеводи, амінокислоти, жирні кислоти). Вкажіть, із якою сполукою вступає в реакцію ацетил-КоА в цьому процесі.

A. Оксалоацетатом

B. Малатом

C. Цитратом

D. Ізотцитратом

E. Фумаратом

 

30. Хворого госпіталізовано з діагнозом “цукровий діабет І типу”. Однією з метаболічних змін є зниження швидкості синтезу оксалоацетату. Який метаболічний процес порушується внаслідок цього?


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты