Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаA. 12 молекул АТФ
Читайте также:
  1. А) Мономолекулярлы реакция
  2. Адсорбционая (молекулярная) хроматография
  3. Антитела как главные эффекторные молекулы гуморального звена адаптивного иммунитета
  4. Атомно-молекулярное учение (учение о составе).
  5. Б) молекула СО2.
  6. В мышце, находящейся в состоянии покоя, толстые и тонкие нити фибрилл друг с другом не соединены, так как участки связывания на молекулах актина закрыты молекулами тропомиозина.
  7. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  8. Внутренняя энергия идеального газа. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.
  9. Вычисление по Методу Молекулярной Массы

B. 6 молекул АТФ

C. 10 молекул АТФ

D. 20 молекул АТФ

E. 18 молекул АТФ

 

32. Цикл трикарбонових кислот є загальним шляхом окиснення вуглеводів, амінокислот, жирних кислот. Вкажіть, із якою кислотою вступає в першу реакцію у ЦТК ацетил КоА:

A. Щавлевооцтовою

B. Цитратною

C. Ізоцитратною

D. Фумаровою

E.Яблучною

 

33. В експериментальних тварин з раціону харчування виключили ліпоєву кислоту, при цьому спостерігалось інгібування б-кетоглутаратдегідрогеназного комплексу. Чим служить ліпоєва кислота для цього ензиму?

A. Коферментом

B. Субстратом

C. Інгібітором

D. Алостеричним регулятором

E. Продуктом

 

34. Студенти в лабораторній роботі in vitro досліджували вплив малонату на ферменти циклу трикарбонових кислот. Накопичення якого метаболіту вони виявили:

A. Сукцинату

B. малату

C. Ізоцитрату

D. фумарату

E. Сукциніл-КоА

 

35. Цикл трикарбонових кислот – це загальний кінцевий шлях окиснювального катаболізму клітини в аеробних умовах. За виконання яких біологічних функцій відповідає цей метаболічний шлях?

A. Утворення високоенергетичного водню у вигляді чотирьох відновлених кофакторів

B. Підтримання в клітині фізіологічної концентрації пірувату

C. Утворення субстратів для глюконеогенезу

D. Утворення ендогенної води

E. Синтез біологічно активних речовин

36. Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зменшується при накопиченні в матриксі мітохондрій ацилів вищих жирних кислот:

A. Цитратсинтаза

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. Ізоцитратдегідрогеназа

D. Малатдегідрогеназа

E. Фумараза

 

37. Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зростає при накопиченні в матриксі мітохондрій АДФ:

A. Ізоцитратдегідрогеназа

B. Сукцинілтіокіназа

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Малатдегідрогеназа

E. Фумараза

 

38. Скільки моль ФАДН2 утвориться при окисненні 0,25 моль ацетил-КоА в циклі трикарбонових кислот?

A. 0,25

B. 0,1

C. 0,5

D. 1,0

E. 1,5

 

39. Скільки моль НАДH+Н+ утвориться при окисненні 0,5 моль ацетил-КоА в циклі трикарбонових кислот?

A. 1,5

B. 0,5

C. 1,0

D. 2,0

E. 2,5

 

40. Тканинне дихання – термінальна стадія біологічного окиснення, у процесі якого проходить:A. Перенесення електронів до кисню

B. Перенесення кисню в тканинах

C. Утворення кисню в тканинах

D. Запасання кисню в тканинах

E. Окиснення токсичних речовин

 

41. Важливу роль реакцій дегідрування в процесах біологічного окиснення вперше було відмічено у теорії:

A. О. Паладіним

B. Д. Кейлиним

C. О. Варбургом

D. В. Энгельгардтом


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты