Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  4. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  5. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  6. Аналіз беззбитковості
  7. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  8. Аналіз господарської діяльністї
  9. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОІ САК

У цьому підрозділі освітлюються питання, які пов'язані з аналізом наявних та розробкою нових програмних засобів, необхідних для моделювання предметної області. Приводяться результати порівняльного аналізу аналогів ПК, що проектується, сучасних інформаційних технологій, технологій розробки експертних систем, засобів розробки програмного забезпечення, елементів штучного інтелекту, компонентів ПК, операційних систем, мережних можливостей передачі і обробки інформації і ін. На основі аналізу формулюються:

- функціональні вимоги до програмного забезпечення, що розроблюється;

- умови моделювання (автоматизованого проектування) об'єкта автоматизації у АРМ, елементи, що складають наявні ПК, їхня декомпозиція, взаємозв'язок, принцип і схема виділення елементів;

- типові рішення в моделюванні предметної області, види і допущення математичних моделей, результати моделювання в окремих випадках, проблеми реалізації моделей на ЕОМ і ін.;

- характеристика й аналіз варіантів структури відомих програмних систем із виділенням підсистем;

- порівняльний аналіз існуючого програмного забезпечення, його функції, показники якості;

- виділення нереалізованих функцій, необхідних для моделювання предметної області, проблеми інтеграції і спільного використання ПК;

- пропозиції щодо використання в структурі проектованого комплексу стандартних модулів і компонентів;

- виклад вимог до вхідних і вихідних даних;

- методи досягнення вимог, аналіз спеціальних вимог до розроблювального програмного комплексу або АРМ і їхня доробка з урахуванням додаткових відомостей про взаємодію розроблювальної частини з іншими частинами і зовнішнім середовищем об'єкта проектування.

При наявності достатнього обсягу інформації проводиться оцінка відносної важливості властивостей (показників якості) ПЗ для рішення задач моделювання, з використанням експертних оцінок. Обсяг аналізу повинний бути достатнім для постановки задач роботи. Результати аналізу повинні бути подані на плакатах графічної частини.

Методичні рекомендації. При розробці дипломної роботи необхідно врахувати можливості застосування мережних технологій:

- застосування мережних технологій для створення складних програмних засобів (багатокористувацькі ПК, розподілені системи опрацювання даних, Internet-додатки). Розподілена архітектура дає можливість працювати з тими самими даними відразу декільком користувачам. Таким чином, з'являється можливість розробляти великі проекти як єдине ціле;

- використання Web-технологій (мов програмування: HTML, XML, Java, PHP) для створення інтерактивних систем навчання, доступу до віддаленої інформації, інтерактивної зміни віддалених даних, віддаленого опрацювання баз даних, пошукових систем;

- використання технології «клієнт-сервер» для обробки баз даних із використанням СУБД (InterBase, MS SQL Server, MySQL). Застосування технології «клієнт-сервер» призначено для універсалізації процесу опрацювання баз даних. Сервер відокремлює клієнта від низькорівневих операцій (таких як робота з файловою системою та інше) і дозволяє стандартизувати обмін даними;- використання архітектури «клієнт-сервер» (розподілена обробка даних) для створення складних обчислювальних комплексів із використанням технологій COМ/DCOM і CORBA.

Підвищення інтелектуальності ПК можливо при використанні при створенні програмних продуктів технологій розробки експертних систем, елементів штучного інтелекту. Ці питання також необхідно відобразити у пояснювальній записці.

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты