Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди забезпечення функціонування ПК
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  3. Вплив умов праці на функціонування організму
  4. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  5. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  6. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  7. Життєзабезпечення видавництва
  8. Життєзабезпечення видавництва
  9. Забезпечення безпечної евакуації персоналу

У цьому підрозділі дипломної роботи розглядаються питання задоволення основних вимог до програмної системи на рівні технічного проекту, тобто:

- обгрунтування складу і розробка структури технічних засобів: ЕОМ, периферійних і інших пристроїв системи або комплексу;

- визначення видів інформації, обсягу, засобів їх збереження, машинних носіїв, розробка структурної схеми інформаційного забезпечення системи або комплексу;

- визначення складу і розробка структури системного програмного забезпечення системи або комплексу;

- формування вихідних даних і вимог на розробку алгоритмів, проектних процедур і операцій, вибір методів їхньої реалізації;

- вибір середовищ та мов програмування, або вибір компонентів для сумісного використання.

Потім обгрунтовується СУБД або формат збереження даних, прийнятий для фізичної реалізації. Отримані раніше відношення, описані через змістовні найменування атрибутів, використовуються надалі для побудови схем структур баз даних із вказівкою типів даних, розмірів і точності полів, первинних і повторних ключів і інших властивостей таблиць, з урахуванням словника даних обраної СУБД. Всі етапи розробки системи БД і додатки для адміністрування і ведення БД повинні бути відображені в пояснювальній записці й у матеріалах графічної частини.

Методичні рекомендації. Використання технології «клієнт-сервер» і багатоланкової технології для рішення поставлених задач розробки системи БД і додатків для адміністрування і ведення БД потребує обгрунтування застосування відповідних СУБД, що підтримують дану технологію, проектування апаратного і програмного забезпечення локальної комп'ютерної мережі, розробки клієнтських додатків, сумісних за своїми можливостями і алгоритму роботи з обраною СУБД. Фізична реалізація спроектованого набору таблиць БД повинна вестися з урахуванням особливостей такої реалізації в конкретній СУБД.

При розробці в ході виконання дипломної роботи системи БД і додатків для її адміністрування і ведення необхідно забезпечити виконання ряду вимог, у тому числі:

- задовольняти актуальним інформаційним потребам користувачів, що передбачаються;

- забезпечувати можливість збереження і модифікації великих обсягів багатоаспектної інформації;- задовольняти виявленим і знову виникаючим потребам користувачів, що передбачаються;

- забезпечувати заданий рівень достовірності збереженої інформації і її непротиріччя;

- забезпечувати доступ до даних тільки користувачів із відповідними повноваженнями;

- забезпечувати можливість пошуку інформації з довільної групи ознак;

- задовольняти заданим вимогам продуктивності при опрацюванні запитів;

- мати можливість реорганізації і розширення при зміні меж предметної області;

- забезпечувати видачу інформації користувачам у різноманітній формі;

- забезпечувати простоту і зручність звертання користувачів за інформацією і т.д.

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты