Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПостановка задач дослідницької частини роботи
Читайте также:
  1. Hешаем задачу
  2. I. Задачи настоящей работы
  3. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  4. I. Цели и задачи проекта
  5. II. Объем и сроки выполнения задач в рамках проекта
  6. II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
  7. II. Решение логических задач табличным способом
  8. II. Упражнения и задачи
  9. II. Упражнения и задачи
  10. II. Упражнения и задачи

Якщо робота має дослідницьку частину, підрозділ доповнюється наступною інформацією.

Мета і завдання дослідження. Формулюється мета дослідницької частини, що повинна містити формулювання задачі, аспекти розгляду, основу (базу) і засоби досягнення мети в даній роботі. Після визначення мети формулюється ряд задач, що деталізують мету і в цілому забезпечують її досягнення в роботі. Приводяться існуючі і вибираються перспективні шляхи досягнення задач і мети дослідження.

Формулювання об'єкта і предмета дослідження (проектування). Об’єкт дослідження – це процес або явище, що є причиною виникнення проблеми або галузь досліджень в межах якої виявлена проблема.

Предмет дослідження – це більш вузька та конкретна частина об’єкта дослідження або окремий аспект його розгляду, вивчення, або процес, який проходить в об’єкті і досліджується при вирішенні проблеми.

Методи дослідження. Перераховуються методи дослідження (проектування), які використані в роботі для досягнення поставленої мети.

Наукова новизна роботи. У дипломній роботі наукова новизна зводитися до окремих елементів новизни: постановка нової наукової задачі, виявлення нових закономірностей, використання нових методів, інструментів в процесі досліджень, проведення самостійного експерименту, класифікації. Наукова новизна формулюється з зазначенням відмінності отриманих результатів від відомих раніше.

Практичне значення отриманих результатів.Практична значимістьдипломної роботи визначається готовністю до впровадження в практику, використання у виробничому процесі, тощо. Ознаками наявності практичної значимості є наявність нових результатів у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів, програмних засобів, публікацій результатів дослідження в наукових статтях, докладів на науково-практичних конференціях, патентів, актів про впровадження результатів дослідження, про тестування програмного забезпечення тощо. Бажано також привести рекомендації щодо використання отриманих результатів. Ефект, який отримується при впровадженні результатів роботи, може бути: науково-технічний, економічний, соціальний.

Підрозділ закінчується формулюванням проблем, що не вирішені в даний час, зазначенням хиби існуючих рішень. Приводяться існуючі і вибираються перспективні шляхи вирішення завдання на дипломну роботу. Глосарій термінів предметної області доповнюється термінами інформаційних технологій, які будуть використовуватися при проектуванні заданого ПК.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты