Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗміст матеріалів розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів, методичні рекомендації щодо їхнього виконання. Загальна частина
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. Cклади пально-мастильних матеріалів, пiноутворювача i порошку
  9. IV. Зміст навчального матеріалу
  10. Nbsp;   зміст
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

У загальній частині дипломної роботи значна частка припадає на аналіз об'єкта проектування або моделювання, постановку мети і задач, розробку програмного комплексу та розробку алгоритмів і компонентів ПК. Особлива увага приділяється частині, що містить розробку математичної моделі об'єкта проектування, а також розробку логічної та фізичної моделі проекту ПК.

Зміст загальної частини повинний цілком розкривати завдання на дипломну роботу. Пояснювальна записка складається з наступних частин.

Реферат. Реферат повинний бути коротким, інформативним, не перевищувати 500 слів, розміщуватись на одній сторінці, включати:

Назву: «РЕФЕРАТ»

Дані з об’єму роботи: «Дипломна робота: … с., … рис., … табл., …. додатків, … літературних джерел».

«Об’єкт автоматизації - …...».

«Мета роботи —…….».

Текст реферату повинний відображати:

Результати роботи, основні конструктивні, технологічні і техніко-експлуатаційні характеристики об’єкта автоматизації. Характеристики ПЗ.

Ступінь впровадження ПЗ, рекомендації з впровадження, область застосування: «Результати розробки впроваджені у вигляді……….».

Економічну ефективність впровадження ПЗ.

Ключові слова: повинні включати від 5 до 15 слів або словосполучень з тексту роботи, які в найбільшому ступені характеризують його зміст. Слова повинні бути приведені строковими буквами.

Відомість роботи. Приводиться специфікація складових частин роботи, яка вміщує пояснювальну записку, графічну частину, презентацію в електронному вигляді, програмний код на твердому носії, та інші (приводиться у додатку).

Перелік умовних позначень. Не є обов’язковим і розміщується у пояснювальній записці перед вступом, якщо вживається специфічна термінологія, скорочення повторюються в тексті більше ніж 3 рази. Інакше розшифровка скорочень наводиться в тексті при першому згадуванні.

Зміст пояснювальної записки. Містить найменування всіх структурних частин пояснювальної записки. Зразковий склад і обсяг пояснювальної записки до дипломної роботи приведений у таблиці 2.1. Найменування всіх структурних частин змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті пояснювальної записки.

Вступ. Вступ дипломної роботи має бути не більше 1-2 сторінок і розкривати суть поставленої мети автоматизації та розробки задач, вміщувати кратку характеристику стану питання, напрямок робіт з проектування або моделювання заданого об’єкта, характеристику отриманих результатів. Якщо у роботі є дослідницька частина, то коротко приводиться обгрунтування актуальності (важливості) дослідження для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва у наступний час, а також мета і завдання дослідження. Приводиться бібліографічний опис публікацій за результатами проектування або моделювання заданого об’єкта, якщо вини є.

Вступ остаточно формулюється на завершальному етапі оформлення дипломної роботи.

 

 

2.3.1 Аналіз стану питання

Основна задача розділу - виділити напрямки автоматизації і моделювання заданої системи, сформулювати вимоги до ПК. Для цього необхідно виділити основні поняття предметної області для наступного моделювання, установити структуру системи, визначити чисельні значення параметрів. Необхідно також виділити типові рішення, аналоги математичного моделювання об'єктів, провести їхній порівняльний аналіз на момент розробки роботи.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты