Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПродовження таблиці 2.1
Читайте также:
  1. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  2. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  3. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  4. Операція заперечення над висловленнями та предикатами. Таблиці істинності. Основні властивості (закони) операції заперечення.
  5. Після відкриття запиту в режимі «конструктор» в поле «условие отбора» під полем «Місто» потрібно ввести «Київ», зберегти, затим перейти в режим таблиці і переглянути результат.
  6. Рекомендовані таблиці до пункту 2.1.
  7. Рекомендовані таблиці до пункту 2.2 та 2.3
  8. Робота з даними в режимі таблиці СУБД MS Access: редагування, форматування, пошук, впорядкування та фільтрація даних.
  9. Робота з даними в режимі таблиці СУБД MS Access: редагування, форматування, пошук, впорядкування та фільтрація даних.
1.3 Розробка структурно-функціональної моделі системи на основі SADT-технології та діаграми діяльності для ПК  
1.4 Розробка технічного завдання на створення програмного комплексу    
1.5 Розробка засобів моделювання предметної області (ПМК, ПТК, АРМ т.і.)    
1.5.1 Розробка логічної моделі проекту ПК    
1.5.2 Розробка фізичної моделі проекту ПК. Модульна структура ПК    
1.5.3 Види забезпечення функціонування ПК    
2 Спеціальна частина 2-3
2.1 Структура и функціональне призначення окремих модулів ПК    
2.2 Результати поглибленої розробки окремих модулів (блок-схеми алгоритмів, методики вирішення задач проектування т.і.)    
2.3 Окремі види забезпечення роботи ПК: информаційне, методичне т.і.    
2.4 Елементи інтерфейсу ПК    
2.5 Інструкція з установки ПК    
2.6 Інструкція користувача ПК    
2.7 Результати моделювання, роботи ПК, приклади розрахунків, рекомендації щодо впровадження ПК    
3 Економічна частина  
4 Охорона праці  
Загальні висновки    
Список використаної літератури  
Додатки 2-7  
Всього 73-80 5-6

 

Графічна частина дипломних робіт повинна ілюструвати основний зміст і результати виконання завдання, відображених у розділах пояснювальної записки. Графічна частина дипломних робіт виконується у вигляді:

- підписаних плакатів з результатами розробки і досліджень на листах формату А4 в обсязі не менш ніж 5-6 штук у залежності від насиченості інформацією;

- зроблених з них копій (4 комплекти) на листах формату А4;

- зробленої з них презентації у вигляді слайдів.

Склад графічної частини може бути обраний із переліку, приведеного в таблиці 2.2 у залежності від особливостей завдання на дипломну роботу.

Усі рисунки, наведені в графічній частині, повинні міститися (повторюватися) у пояснювальній записці. Можна посилатися також на зменшені копії листів графічної частини, які у цьому випадку необхідно привести у додатках до пояснювальної записки.

На плакатах та слайдах представляються блок-схеми побудови алгоритмів, інтерфейс програмної системи, таблиці і графіки – результати математичного моделювання за допомогою розробленого комплексу і т.п.

Таблиця 2.2 – Зразковий склад і перелік графічних матеріалів дипломної роботи

Зміст інформації на листах графічної частини Кількість листів (А4)
Тема роботи. Аналіз предметної області, що автоматизується Усього 1
- аналіз бізнес-процесів системи, що автоматизується у заданій предметній області  
- декомпозиція цілей проектування (граф цілей)  
- конструктивна декомпозиція (структурні схеми, графи, дерева «І», «І – АБО»  
- класифікація елементів системи (метод морфологічного аналізу й ін.)  
- порівняльний аналіз відомих моделей об'єкта проектування (таблиці показників якості, функціональних можливостей різноманітних варіантів об'єктів проектування з експертною оцінкою їхньої важливості, результатами функціонально-вартісного аналізу й ін.)  
-інші види формалізації інформації про структуру, функції і властивості об'єкта проектування  
- результати порівняльного аналізу аналогів ПК, що проектується, сучасних інформаційних технологій, технологій розробки експертних систем, засобів розробки програмного забезпечення, елементів штучного інтелекту, компонентів ПТК, операційних систем, мережних можливостей передачі і обробки інформації  
Розробка математичної моделі об'єкта моделювання або проектування Усього 1
- постановка задачі та математична модель об'єкта проектування або моделювання  
Розробка структурно-функціональної моделі або діаграми діяльності UML для ПК Усього 1
- структурно-функціональна модель системи на основі SADT технології  
- діаграма діяльності або діаграма станів UML для ПК  
- діаграма «сутність-зв'язок» (Entity-Relationship Diagrams-ERD)  
- схема структури таблиць баз даних  
- схема зв'язків таблиць реляційної бази даних  

Продовження таблиці 2.2Зміст інформації на листах графічної частини Кількість листів (А4)
Розробка робочого проекту ПК Усього 2-3
- деталізований розгляд 1-2 основних модулів (функціональне призначення, алгоритми розрахунків, логіка роботи)  
- архітектура ПК та технічні засоби для реалізації ПК  
- реалізація чисельних методів моделювання  
- організація інтерфейсу користувача (вхідні і вихідні форми, організація дисплейного простору й ін.)  
- результати додаткової і поглибленої розробки окремих питань  
- методика та результати моделювання і контрольні приклади (графіки, діаграми, таблиці)  
- результати прийняття конструктивних, технологічних та інших рішень  
Разом 5-6

 Зазначені обсяги пояснювальної записки і графічної частини орієнтовні. Керівник дипломної роботи може змінювати обсяги окремих розділів записки і кількість листів графічної частини без істотної зміни загального обсягу робіт.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты