Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТематика дипломних робіт
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Алкогольные психозы, систематика, клиника.
  3. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  4. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  5. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  6. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  7. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  8. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  9. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  10. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ

 

Тематика дипломних робіт підбирається відповідно до кваліфікаційної характеристики бакалавра комп'ютерних наук, а також з урахуванням місць розподілу випускників. Відповідно до кваліфікаційної характеристики бакалавр повинен бути підготовлений для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської діяльності, у галузі розробки й експлуатації сучасних інформаційних технологій проектування.

Виходячи з цього, випускаюча кафедра надає перелік перспективних тем для дипломного проектування, які погоджуються з підприємствами-базами переддипломної практики з урахуванням їхньої актуальності і перспективності для реальних задач народного господарства на рівні інженерних розробок у галузі розробки й експлуатації інформаційних технологій. Закріплення за студентом теми дипломної роботи проводиться за його особистою письмовою заявою і за представленням кафедри оформляється наказом ректора академії перед направленням студента на переддипломну практику.

Кожна тема може представляти:

- незалежну окрему роботу;

- підсистему комплексної роботи зі створення інтегрованої інформаційної системи для автоматизації різноманітних видів діяльності підприємств, організацій і їхніх підрозділів;

- експертну систему або систему підтримки прийняття рішень у заданій предметній галузі, для розробки якої в якості експертів можуть залучатися студенти інших напрямів.

Комплексні дипломні роботи можуть бути кафедральними, міжкафедральними та міжуніверситетськими. Кожен студент виконує свою роботу окремо за індивідуальним завданням. Матеріали у пояснювальних записках не повинні дублюватися, однак пояснювальні записки можуть мати загальні частини з виділенням вкладу кожного студента, які поєднують роботи у комплекс.

Кваліфікаційна характеристика бакалавра комп'ютерних наук передбачає розробку декількох різновидів дипломних проектів:

- аналіз і використання сучасних інформаційних технологій для реалізації задач моделювання або оптимізації параметрів моделі заданої предметної області;

- аналіз предметної області, бізнес-процесів підприємств і функцій спеціалістів та створення автоматизованих робочих місць (АРМ) з розробкою необхідних інформаційних моделей;

- розробку експертних систем або систем підтримки рішень у конкретних предметних областях;

- побудова й аналіз моделей об'єктів проектування, розробка методик побудови та використання параметричних моделей об'єктів проектування.

Кожна дипломна робота повинна містити аналіз галузі і використання засобів програмування, технічних засобів або об'єктів предметної області і розробку на цій основі програмних комплексів або автоматизованих робочих місць.

Дипломні роботи можуть також включати дослідницькі частини з результатами НДРС.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты