Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз результатів
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз асортименту і структури продукції.
  3. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  8. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  9. Аналіз динаміки рекламації
  10. Аналіз діяльності конкурентів

Метою проведення контрольного етапу дослідно-експериментальної роботи було визначення динаміки рівня сформованості мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання та рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників, а також рівня готовності студентів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти, що потенційно дає можливість оцінити ефективність реалізованих нами педагогічних умов здійснення естетичного виховання молодших школярів у ході уроків навчання грамоти.

Рівень сформованості мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання за результатами тестування першокурсників. Тестові завдання представлено у Додатку И.

Таблиця 2.4.

Порівняльна характеристика результатів сформованості мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання в експериментальній групі (у %)

№ з/п Рівні сформованості мотивації Констатувальний етап педагогічного експерименту Контрольний етап педагогічного експерименту
Високий 22,6% 25,8%
Середній 54,8% 58,1%
Низький 22,6% 16,1%

Отже, з таблиці видно, що рівень сформованості мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання першокурсників в експериментальній групі значно збільшився. Так, приріст високого рівня склав 3,2%, середнього на – 3,3%, низького знизився на 6,5%.

Аналізуючи таблицю 2.5, можна зробити висновок, що рівень сформованості мотивації першокурсників усвідомленої роботи з естетичного виховання контрольній групі збільшився також. Але приріст мотивації був невеликим. Так, приріст високого рівня не зафіксовано, середнього склав 3,1%, низького знизився на 3,1%.

Таблиця 2.5.

Порівняльна характеристика результатів сформованості мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання в контрольній групі (у %)

№ з/п Рівні сформованості мотивації Констатувальний етап педагогічного експерименту Контрольний етап педагогічного експерименту
Високий 28,1% 28,1%
Середній 50% 53,1%
Низький 21,9% 18,8%

Для визначення ефективності експериментальної роботи ми пропонували учням серію контрольних питань. Це були питання на визначення змістовності і дієвості знань, набутих першокурсниками у процесі підготовки їх до естетичного виховання в ході уроків навчання грамоти. Питання наведено у Додатку К.Результати повторного опитування учнів подано у Додатках Л, М.

Середній рівень сформованості знань про естетичну красу слова учнів контрольної групи розраховано нами за формулою:

N сер. = х 100% = 42,2%

Середній рівень сформованості знань про естетичну красу слова учнів експериментальної групи розраховано нами за формулою:

N сер. = х 100% = 45,8%

Порівняльний аналіз середнього показника сформованості знань про естетичну красу слова представлено на рис. 2.2.

Отримані на контрольному етапі дослідно-експериментальної роботи результати ми порівняли також із результатами констатувального етапу педагогічного експерименту з метою отримання об’єктивнішої інформації про вплив реалізованих нами педагогічних умов на формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти .

 

Рис 2.2. Порівняльний аналіз знань студентів в контрольній та експериментальній групі на контрольному етапі педагогічного експерименту (у %)В результаті виявлено, що рівень знань про використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників у студентів контрольної та експериментальної груп збільшився. Проте, зміни в обраних нами групах якісно відрізнялись. Нами було зафіксовано значне збільшення рівня знань про використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників у студентів експериментальної групи у порівнянні з результатами, що показали учні контрольної групи. Так, приріст показника рівня знань про використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників у контрольній групі склав 0,5%, у той час як в експериментальній групі приріст склав 5,5%.

Порівняльний аналіз набутих рівнів знань про використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників в контрольній та експериментальній групах представлено в табл. 2.6. та на діаграмі 2.3.

Порівняльна характеристика результатів експерименту в експериментальній та контрольній групах (у %)

№ з/п Рівні сформованості готовності Констатувальний етап Контрольний етап
Е (31 особа) К (32 особи) Е (31 особа) К (32 особи)
1. високий 3,2
2. достатній 18,6 28,8 21,7
3. середній 46,5 57,6 52,7
4. низький 34,9 10,4 25,6

Отже, з порівняльних діаграм видно, що рівень готовності до естетичного виховання студентів експериментальної групи значно збільшився. Так, приріст високого рівня склав 3,2%, достатнього рівня 12,8%, середнього рівня на 9,6%, а низький рівень зменшився на 25,6%.

У контрольній групі приріст зазначених умінь також був позитивним. Так, приріст готовності до естетичного виховання на високому рівні не змінився, на достатньому збільшився на 3,1%, середній – на 6,2%, низький зменшився на 9,3%.

Таким чином, запропоновані нами педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти сприяли позитивним змінам у рівні мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання та рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників, а також рівня готовності студентів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти.

Підтвердження позитивних наслідків проведеного педагогічного експерименту підтвердило правильність висунутої нами гіпотези, мети, завдань і шляхів їх реалізації на заняттях з методики вивчення української мови та засвідчило ефективність запропонованих нами педагогічних умов.

Таблиця 2.6.

Порівняльна характеристика результатів експерименту з визначення рівня знань студентів в контрольній та експериментальній групах (у %)

Група Опитування Контрольна група Експериментальна група
Перше опитування 41,7 40,3
Друге опитування 42,2 45,8
Приріст показника 0,5 5,5

Рис. 2.3. Порівняльна характеристика сформованості знань першокурсників в експериментальній та контрольній групах (у %)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты