Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновки до другого розділу
Читайте также:
  1. III. Принцип, касающийся обязанности в соответствии с Ус­тавом, не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю ком­петенцию другого государства (принцип невмешательства).
  2. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  3. Библиотека стилей - команда меню Формат предназначенная для копирования всех стилей из другого документа или шаблона в текущий.
  4. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу
  5. ВИСНОВКИ
  6. ВИСНОВКИ
  7. Висновки
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. Висновки

Дослідно-експериментальна робота містила констатувальний, формувальний та контрольний етапи педагогічного експерименту.

Нами було вибрано контрольну та експериментальну групи.

У якості критеріїв дослідження нами було обрано: мотивацію щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання та рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників, а також рівня готовності студентів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти.

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту засвідчили приблизно однаковий рівень студентів обох груп за всіма критеріями.

Програма формувального етапу педагогічного експерименту передбачала цілеспрямовану реалізацію визначених нами педагогічних умов із метою цілеспрямованого впливу на формування у студентів експериментальної групи мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання та рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників, а також рівня готовності студентів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти.

Для реалізації першої умови – формування у майбутніх вчителів початкових класів мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання – нами було реалізовано наступні підходи: бесіди, словесне малювання, вправи, робота з прислів’ями та загадками, екскурсія до бібліотеки, виставка робіт учнів.

З метою реалізації другої педагогічної умови – систематичне залучення майбутніх вчителів початкових класів до естетичної діяльності в ході вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови» – нами було використано розповідь, бесіди, вправи естетичного спрямування, дидактичні ігри робота в пара розповідь, бесіди, вправи естетичного спрямування, дидактичні ігри, в заняття включались інтегровані завдання для формування естетичної культури, робота в парах, творчі вправи тощо.

Для реалізації третьої умови – організація професійно спрямованої освіти студентів з використанням інтерактивних технологій – нами було використано наступні методи роботи: рольові ігри, робота в парах, мозковий штурм, мікрофон, незакінчені речення.У результаті проведення контрольного етапу педагогічного експерименту зафіксовано значні позитивні зміни в показниках мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання. Зокрема, в цій групі приріст мотивації щодо участі в естетичній діяльності на високому рівні склав 3,2%, на середньому – 3,3%, на низькому знизився на 6,5%. У контрольній групі також відбулись невеликі позитивні зрушення в зазначених напрямках. Зокрема, приріст мотивацї щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання на високому рівні не зафіксовано, на середньому – 3,1%, на низькому знизився на 3,1%. У експериментальній групі приріст показників рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників 5,5%. Приріст показників рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників у контрольній групі склав 0,5%. Рівень готовності до естетичного виховання студентів експериментальної групи значно збільшився. Так, приріст високого рівня склав 3,2%, достатнього рівня 12,8%, середнього рівня на 9,6%, а низький рівень зменшився на 25,6%. У контрольній групі приріст зазначених умінь також був позитивним. Так, приріст готовності до естетичного виховання на високому рівні не змінився, на достатньому збільшився на 3,1%, середній – на 6,2%, низький зменшився на 9,3%.Таким чином, констатація позитивних наслідків проведеного експерименту підтвердила правильність висунутої нами гіпотези, мети, завдань і шляхів їх реалізації та засвідчила ефективність запропонованих педагогічних умов здійснення формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты