Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  9. А) Загальні положення
  10. ВИСНОВКИ

 

Проведений теоретичний аналіз проблеми і аналіз результатів експериментального дослідження дозволили сформулювати такі загальні висновки:

1. Актуальність формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти полягає у важливості розв’язання завдань сьогодення щодо здійснення підготовки молодих фахівців до естетичного виховання і форм естетичної свідомості підростаючого покоління.

2. Проаналізувавши стан дослідження проблеми формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання у науковій та методичній літературі визначені педагогічні засади ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду дитини.

3. Розкрито суть основних дефініцій дослідження та зв’язки між ними.

В результаті аналізу літературних джерел визначен о, що готовність допедагогічної діяльності – це складне соціально-психологічне явище, як інтегральний прояв ряду властивостей особистості із спрямованістю на творчу діяльність. Результативність цієї діяльності визначається не тільки освіченістю педагога, але і ступенем сформованості його мотиваційної, інтелектуальної, емоційної, вольової сфери, психофізіологічними особливостями, що забезпечують йому високу професійну працездатність, творчий підхід до справи.

4. Для здійснення формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти необхідно формувати мотивацію щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання, набути знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників.

5. Науково обґрунтовано педагогічні умови формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти під час вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови»:

· формування у майбутніх вчителів початкових класів мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання;

· систематичне залучення майбутніх вчителів початкових класів до естетичної діяльності в ході вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови»;· організація професійно спрямованої освіти студентів з використанням інтерактивних технологій.

6. Визначені критерії та показники сформованої готовності вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти.

7. Зміст проведеного формувального етапу педагогічного експерименту передбачав реалізацію визначених нами педагогічних умов.

Встановлено, що успішність цієї роботи визначається оптимальним вибором форм, методів та прийомів, які відповідають програмним вимогам та логіці роботи першокурсників на заняттях з «Методики вивчення української мови».

Для реалізації першої умови – формування у майбутніх вчителів початкових класів мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання – нами було реалізовано наступні підходи: бесіди, словесне малювання, вправи, робота з прислів’ями та загадками, екскурсія до бібліотеки, виставка робіт учнів.

З метою реалізації другої педагогічної умови – систематичне залучення майбутніх вчителів початкових класів до естетичної діяльності в ході вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови» – нами було використано розповідь, бесіди, вправи естетичного спрямування, дидактичні ігри робота в пара розповідь, бесіди, вправи естетичного спрямування, дидактичні ігри, в заняття включались інтегровані завдання для формування естетичної культури, робота в парах, творчі вправи тощо.Для реалізації третьої умови – організація професійно спрямованої освіти студентів з використанням інтерактивних технологій – нами було використано наступні методи роботи: рольові ігри, робота в парах, мозковий штурм, мікрофон, незакінчені речення.

Експериментальна перевірка визначених педагогічних умов довела їх ефективність, що знайшло виявлення в успішному формуванні у студентів експериментальної групи мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання, рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників, а також рівня готовності студентів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти.

Отримані дані підтвердили висунуту гіпотезу та довели, що розроблена та реалізована нами система роботи в дидактичній системі вищої школи доречна та ефективна.

Перспективами подальших пошуків у даному напрямі є: педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання у ході вивчення інших навчальних дисциплін.

 


Список використаної літератури

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты