Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкспорт та імпорт
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  2. На РФ припадає 25% експорту і 45% загального імпорту товарів.
  3. Облік імпорту та експорту по комісійних та консигнаційних операціях.
  4. Облік реекспорту і реімпорту.
  5. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
  6. Показники рівня виконання зобов’язань за експортними операціями
  7. ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ
  8. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
  9. Сертифікація та стандартизація імпортних товарів

- товарів (видима торгівля)

- послуг (невидима торгівля)

2) Зарубіжні інвестиції

- прямі (Вкладення капіталу з ціллю придбання та реального контролю над об'єктами власності, активами і цілими компаніями в інших країнах)

- портфельні (Придбання зарубіжних фінансових активів (акцій, облігацій, депозитних сертифікатів…), що не ставить на меті отримання контролю)

 

3) Ліцензування, франчайзінг та управлінські угоди

Ліцензування – передбачає укладення ліцензійної угоди, згідно якої фірма, що знаходиться в одній країні, надає компанії з іншої країни ліцензію на використання своєї інтелектуальної власності:

- патентів,

- торговельної марки,

- фірмової назви,

- авторських прав,

- секретів виробництва.

 

Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3

 

 

  1. Міжнародні економічні відносини в минулому і сьогодні. Основні причини глобалізації

 

Міжнародне господарство почало зароджуватись дуже давно. Існує чимало прикладів:

Великий шовковий шлях – 500 р. до н.е.

Шлях з «Варягів у греки»…

Торгівля Древніх Єгипту, Вавилону, Ассирії…

 

Перехід людства від чисто «племінного» до «державного» суспільного устрою супроводжувався поділом праці:

- відокремлення тваринництва від землеробства

- відокремлення від них ремісництва

- поява торгівлі як окремого виду діяльності…

 

Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Поява грошей (в ході першого поділу праці): перехід від штучних до вагових грошей…, дорогоцінних металів…

 

Етапи еволюції міжнародних економічних відносин:

- доколоніальний

o первіснообщинний період

o рабовласницький період

o феодальний період

- колоніальний

- імперіалістичний

 

Сама рання стадія становлення товарного господарства, заснованого на поділі праці - найпростіша форма внутрішнього ринку (Др. Греції, Китай, Єгипет, Вавилон, Ефіопія, Північна Африка).

Центр зародження світового господарства – Середземномор’я з сусідніми районами Західної Азії… 

З XVI до середини XVIII століття мануфактура створювала умови для більш масштабного виробництва товарів, ринки стали розширюватися до регіональних, державних, міждержавних і світових масштабів. Виникли міжнародні ринки (Європа, Близький і Далекий Схід, торгівля носить двосторонній характер, великі географічні відкриття дозволили вивозити товар у знову відкриті землі).

 

Великі географічні відкриття, що вплинули на розвиток міжнародної торгівлі (XV-XVIII ст.):

- відкриття Америки

- відкриття морського шляху навколо Африки до Індії та Індокитаю,

- відкриття Берингової протоки

- відкриття Австралії та Тихоокеанських островів

- освоєння північного узбережжя Сибіру

- відкриття морських течій в Атлантичному й Тихому океанах.

 

У першій половині XIX ст. виникла велика фабрично-заводська індустрія, продукції якої потрібний був всесвітній збут, тому відбулося переростання окремих центрів міжнародної торгівлі в єдиний світовий ринок, що сформувався до рубежу XIX - XX ст.

 

Остаточне формування світового господарства – кінець ХІХ ст. (досягнення імперіями того часу піку своєї могутності, індустріалізація, створення міжнародних корпорацій, науково-технічна революція, розвиток залізничного й поява авто- і авіатранспорту… тощо)До кінця XIX ст. розвиток світового ринку товарів призвів до інтенсифікації МЕВ і виходу їх за рамки міжнародної торгівлі товарами. Зростання обсягів фінансового капіталу і розвиток продуктивних сил привели до виникнення світового господарства, яке є більш високою стадією розвитку ринкової економіки, ніж світовий ринок, і включає крім традиційної міжнародної торгівлі - міжнародний рух факторів виробництва і міжнародні підприємства, що виникають на цій основі.

 

Регулювання світового господарства відбувається за допомогою заходів як національної, так і міждержавної економічної політики. Економіка окремих країн стає все більш відкритою і орієнтованою на МЕВ.

 

Сучасне світове господарство виникло після промислового перевороту, в ході переростання капіталізму в монополістичний капіталізм.

 

Глибокі кризи 30-х років XX ст., II Світова війна, розбалансованість світового господарства, торговельні війни між країнами, валютні обмеження, руйнування колоніальної системи привели в середині XX ст. до необхідності загальних для всіх країн механізмів координації і управління. Виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій, покликаних спостерігати за світовим економічним розвитком, попереджати про виникаючі дисбаланси і надавати всебічну підтримку країнам при необхідності (МВФ, Світовий банк, ООН і т.д.).

 

У другій половині XX ст. ринкова економіка перейшла до більш високого, ніж світове господарство, ступені розвитку і стала світовою.Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3

 

Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.

 

Деякі фактори, що впливають на інтеграцію / глобалізацію світової економіки:

- зникнення двох-полярного і створення одно-полярного світу

- поява та активна діяльність різного роду міжнародних економічних і політичних організацій

- поява і бурхливий розвиток Інтернету

- створення економічних союзів,

- поступове зникнення кордонів між країнами,

- перенесення виробництва до «дешевших» країн…

Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3, 4
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3, 4

 

Слайди до лекції – укр. мова, рос. мова, англ. мова

 

Текст конспекту – рос. мова

 

 

Домашнє завдання

Вивчити питання, що піднімались на лекції, ознайомитись з додатковим матеріалом, пошукати і ознайомитись з іншими джерелами. Продивитися слайди.

+

Рання епоха розвитку міжнародного підприємництва – читати

Історія про «Зоряні війни»– читати

Питання для обговорення на практичному занятті – прочитати, подумати, знайти відповіді

Теми доповідей для практичного заняття – уважно прочитати умови

 

Завдання 1. ДИСНЕЙЛЭНД ЗА ГРАНИЦЕЙ – уважно прочитати умови й виконати

Завдання 2. – «Улюблені речі» – уважно прочитати умови й виконати


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты