Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Експорт та імпорт
- товарів (видима торгівля)

- послуг (невидима торгівля)

2) Зарубіжні інвестиції

- прямі (Вкладення капіталу з ціллю придбання та реального контролю над об'єктами власності, активами і цілими компаніями в інших країнах)

- портфельні (Придбання зарубіжних фінансових активів (акцій, облігацій, депозитних сертифікатів…), що не ставить на меті отримання контролю)

 

3) Ліцензування, франчайзінг та управлінські угоди

Ліцензування – передбачає укладення ліцензійної угоди, згідно якої фірма, що знаходиться в одній країні, надає компанії з іншої країни ліцензію на використання своєї інтелектуальної власності:

- патентів,

- торговельної марки,

- фірмової назви,

- авторських прав,

- секретів виробництва.

 

Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3

 

 

  1. Міжнародні економічні відносини в минулому і сьогодні. Основні причини глобалізації

 

Міжнародне господарство почало зароджуватись дуже давно. Існує чимало прикладів:

Великий шовковий шлях – 500 р. до н.е.

Шлях з «Варягів у греки»…

Торгівля Древніх Єгипту, Вавилону, Ассирії…

 

Перехід людства від чисто «племінного» до «державного» суспільного устрою супроводжувався поділом праці:

- відокремлення тваринництва від землеробства

- відокремлення від них ремісництва

- поява торгівлі як окремого виду діяльності…

 

Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Поява грошей (в ході першого поділу праці): перехід від штучних до вагових грошей…, дорогоцінних металів…

 

Етапи еволюції міжнародних економічних відносин:

- доколоніальний

o первіснообщинний період

o рабовласницький період

o феодальний період

- колоніальний

- імперіалістичний

 

Сама рання стадія становлення товарного господарства, заснованого на поділі праці - найпростіша форма внутрішнього ринку (Др. Греції, Китай, Єгипет, Вавилон, Ефіопія, Північна Африка).

Центр зародження світового господарства – Середземномор’я з сусідніми районами Західної Азії…

 

З XVI до середини XVIII століття мануфактура створювала умови для більш масштабного виробництва товарів, ринки стали розширюватися до регіональних, державних, міждержавних і світових масштабів. Виникли міжнародні ринки (Європа, Близький і Далекий Схід, торгівля носить двосторонній характер, великі географічні відкриття дозволили вивозити товар у знову відкриті землі).

 

Великі географічні відкриття, що вплинули на розвиток міжнародної торгівлі (XV-XVIII ст.):

- відкриття Америки

- відкриття морського шляху навколо Африки до Індії та Індокитаю,

- відкриття Берингової протоки

- відкриття Австралії та Тихоокеанських островів

- освоєння північного узбережжя Сибіру

- відкриття морських течій в Атлантичному й Тихому океанах.

 

У першій половині XIX ст. виникла велика фабрично-заводська індустрія, продукції якої потрібний був всесвітній збут, тому відбулося переростання окремих центрів міжнародної торгівлі в єдиний світовий ринок, що сформувався до рубежу XIX - XX ст.

 

Остаточне формування світового господарства – кінець ХІХ ст. (досягнення імперіями того часу піку своєї могутності, індустріалізація, створення міжнародних корпорацій, науково-технічна революція, розвиток залізничного й поява авто- і авіатранспорту… тощо)

До кінця XIX ст. розвиток світового ринку товарів призвів до інтенсифікації МЕВ і виходу їх за рамки міжнародної торгівлі товарами. Зростання обсягів фінансового капіталу і розвиток продуктивних сил привели до виникнення світового господарства, яке є більш високою стадією розвитку ринкової економіки, ніж світовий ринок, і включає крім традиційної міжнародної торгівлі - міжнародний рух факторів виробництва і міжнародні підприємства, що виникають на цій основі.

 

Регулювання світового господарства відбувається за допомогою заходів як національної, так і міждержавної економічної політики. Економіка окремих країн стає все більш відкритою і орієнтованою на МЕВ.

 

Сучасне світове господарство виникло після промислового перевороту, в ході переростання капіталізму в монополістичний капіталізм.

 

Глибокі кризи 30-х років XX ст., II Світова війна, розбалансованість світового господарства, торговельні війни між країнами, валютні обмеження, руйнування колоніальної системи привели в середині XX ст. до необхідності загальних для всіх країн механізмів координації і управління. Виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій, покликаних спостерігати за світовим економічним розвитком, попереджати про виникаючі дисбаланси і надавати всебічну підтримку країнам при необхідності (МВФ, Світовий банк, ООН і т.д.).

 

У другій половині XX ст. ринкова економіка перейшла до більш високого, ніж світове господарство, ступені розвитку і стала світовою.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3

 

Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.

 

Деякі фактори, що впливають на інтеграцію / глобалізацію світової економіки:

- зникнення двох-полярного і створення одно-полярного світу

- поява та активна діяльність різного роду міжнародних економічних і політичних організацій

- поява і бурхливий розвиток Інтернету

- створення економічних союзів,

- поступове зникнення кордонів між країнами,

- перенесення виробництва до «дешевших» країн…

Додатковий матеріал:

В Інтернеті: 1, 2, 3, 4
Те саме в окремих файлах: 1, 2, 3, 4

 

Слайди до лекції – укр. мова, рос. мова, англ. мова

 

Текст конспекту – рос. мова

 

 

Домашнє завдання

Вивчити питання, що піднімались на лекції, ознайомитись з додатковим матеріалом, пошукати і ознайомитись з іншими джерелами. Продивитися слайди.

+

Рання епоха розвитку міжнародного підприємництва – читати

Історія про «Зоряні війни»– читати

Питання для обговорення на практичному занятті – прочитати, подумати, знайти відповіді

Теми доповідей для практичного заняття – уважно прочитати умови

 

Завдання 1. ДИСНЕЙЛЭНД ЗА ГРАНИЦЕЙ – уважно прочитати умови й виконати

Завдання 2. – «Улюблені речі» – уважно прочитати умови й виконати


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 66; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты