Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Основні формули

Читайте также:
  1. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов и предложений
  2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  3. Басенная нравоучительность подчеркивается тем, что в начале или конце обычно формулируется мораль – поучение, ради которого басня и писалась.
  4. Бизнес Идея ( Формулировка Предпринимательской Цели)
  5. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  6. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  7. В основній частині заняття
  8. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  9. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  10. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.

Модель множинної регресії генеральної сукупності

Розкладення суми квадратів та відповідні ступені волі

Стандартна похибка оцінки

F-статистика для перевірки значущості регресії

Коефіцієнт детермінації

Множинний коефіцієнт кореляції

Зв’язок між F-статистикою та коефіцієнтом детермінації

t-статистика для перевірки гіпотези

Прогноз майбутнього значення

Інтервал прогнозу майбутнього значення залежної змінної у випадку великої вибірки

Стандартизоване значення незалежних змінних

Серійна кореляції першого порядку

Статистика Дарбіна-Уотсона

Зв’язок статистики Дарбіна-Уотсона із залишками автокореляції першого порядку ( велике)

Перетворена модель простої лінійної регресії

Узагальнені різниці

Прості, або перші, різниці

Логарифмічна модель регресії

Рівняння прогнозу із різницями для логарифмічної моделі регресії

Процедура Кохрена-Оркатта: початкова оцінка

 

Процедура Кохрена-Оркатта: перетворена лінійна модель

.

 

Модель авторегресії першого порядку


[1] Див. С.І.Наконечний,Т.О.Терещенко,Т.П.Романюк. Економетрія. К.: КНЕУ,2000,- 296с.

 

[2] Таблиця взята з книги Дж. Джонстон. Економетрические методы


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вправи та завдання. 1.Скласти прогноз пропозиції грошей на 2006 рік (вхідні дані наведені в табл.3.7.1), використовуючи наступні рекомендації. | Поняття послідовності, яка дискретизує, її аналітичний запис
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты