Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСередня квадратична помилка арифметичної середини.
Читайте также:
  1. Безпосередня і представницька демократія
  2. В інтервольному ряді абсолютних величин з рівними періодами часу використовуєтьсясередня арифметична проста.
  3. Значения усредненных коэффициентов местных сопротивлений (квадратичная зона)
  4. Квадратичная интерполяция.
  5. Квадратичная модель прибыли
  6. Квадратичная функция
  7. Квадратичная функция.
  8. Можем ли все мы быть лучше «середняков»?
  9. Область шероховатых труб (квадратичная область сопротивления)
  10. Помилка! Елементи змісту не знайдено.

За формулою арифметична середина дорівнює:

Через це середню квадратичну помилку М арифметичної середини обчислюють за формулою:

Оскільки l1 l2 lп рівноточні, то т1= т2=...= тп = т

Тому:

М=

5. Гранична помилка. Обчислюючи т, помилки із значними абсолютними величинами не використовують, а результати цих вимірювань бракують. Вважають, що максимальна випадкова помилка не повинна перевищувати

У цьому випадку, як доводиться в курсах теорії ймовірностей, за нормальних умов вимірювань випадкова помилка може перевищити допустиму Δгр тільки в трьох результатах з тисячі вимірювань. Тепер до точності вимірювань ставлять жорсткіші вимоги і граничну помилку обмежують величиною

За нормальних умов вимірювань дійсна помилка може перевищити в п'ятьох результатах зі 100.

Знаючи граничні величини помилок, розробляють службові допуски помилок і нев'язок при геодезичних роботах.

Абсолютна і відносна помилки. У деяких видах робіт точність результатів вимірювань характеризують абсолютними помилками. При вимірюванні довжин ліній помилка збільшується пропорціонально довжинам вимірюваних відрізків. Тому точність, лінійних вимірювань характеризують відносною помилкою — відношенням абсолютної помилки до довжини виміряної лінії або до периметра. При цьому наперед установлюють величину граничних відносних помилок залежно від умов вимірювань.

Наприклад, інструкціями встановлено, що помилка вимірювання довжин ліній мірною стрічкою для місцевості з спокійним рельєфом не повинна перевищувати 1:2000. Виміряно периметр 3721,83м з абсолютною помилкою 1,29м. Відносна помилка дорівнює:

Результат вимірювання добрий.

 

6.При виконанні різних виробничих завдань, часто проводять двократні вимірювання кутів, ліній та інших величин. В цих випадках середньоквадратична помилка окремого вимірювання з ряду подвійних рівноточних вимірювань визначається за формулою:

 

Питання для самоперевірки:

 

1. Загальні відомості про похибки вимірювань.

2. Рівноточні вимірювання

3. Нерівноточні вимірювання.

4. Види помилок.

5. Властивості випадкових помилок.

6. Поняття про середнє арифметичне значення.

7. Середня квадратична похибка окремого вимірювання8. Середня квадратична похибка середнього арифметичного.

9. Поправки в результати вимірювань та їх властивості.

10.Визначення середньої квадратичної похибки одного виміру із ряду подвійних рівноточних вимірювань.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 51; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты