Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ОПОРНИМ КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦІЙ
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра технології і організації ресторанного господарства

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Київ 2009

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Укладач І.Ю. Антонюк, канд. техн. наук, доц.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри технології і організації ресторанного господарства 14 січня 2009 р., протокол № 9 і на засіданні методичної комісії факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 14 січня 2009 р., протокол № 5.

 

 

Рецензент Завадинська О.Ю., канд. техн. наук, доц.

 

Навчально-методичне видання

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Укладач АНТОНЮК Ірина Юріївна

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ОПОРНИМ КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦІЙ

 

Дисципліна «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства» є професійно-орієнтованою і займає відповідне місце у навчальному процесі у блоці дисциплін галузевого спрямування. Дисципліна має логічний зв'язок з іншими дисциплінами, які формують майбутнього фахівця у галузі ресторанного господарства, а також створює умови для формування у студентів широкого кругозору, надбання організаторських здібностей з метою прийняття відповідних рішень, що сприяють підвищенню якості організації сервісних процесів у закладах ресторанного господарства різних типів та форм власності.

Опорний конспект лекцій призначений для підвищення ефективності засвоєння матеріалу дисципліни «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства», а також для самостійної роботи студентів усіх форм навчання професійного спрямування «Менеджмент організацій», в тому числі під час підготовки до лекційних занять, аудиторних контрольних робіт, тестування, самостійної роботи, до заліків, а також для візуального супроводження лекцій.

В опорному конспекті програмний матеріал з кожної теми, що розглядається, поданий у вигляді схем, таблиць, рисунків й інших різноманітних графічних форм, що має суттєвий вплив на швидкість на якість засвоєння матеріалу завдяки активній праці різних видів пам’яті. На початку кожної теми наводиться план, список інформаційних джерел та міні-лексикон. Наприкінці теми наведені питання для самоперевірки якості засвоєння вивченого матеріалу. Робота з опорним конспектом не замінює роботу з літературними та іншими джерелами інформації. Інтернет-ресурси, зазначені в списку рекомендованих інформаційних джерел доцільно використовувати під час вивчення всіх тем, які наведено в опорному конспекті.

Використовуючи опорний конспект як візуальне супроводження лекцій, викладач робить потрібні пояснення до представлених слайдів, які студенти обов’язково занотовують у опорному конспекті або у робочому зошиті. При опрацюванні матеріалу лекцій за допомогою інших джерел інформації студенти роблять необхідні записи, розрахунки і вносять даний матеріал до спеціальних «вікон», інших вільних місць для запису. Про виконання цієї роботи свідчать відповідні позначки в опорному конспекті, з якими викладач знайомить студентів на першій лекції. При самостійному вивченні дисципліни студентам усіх форм навчання рекомендується вести конспекти. Усе це разом сприяє більш якісному засвоєнню матеріалу, дозволяє при застосуванні новітніх, активних методів навчання, отримати відповідні компетенції і розширити знання з дисципліни. Отримані знання та навички дозволять майбутнім фахівцям приймати оптимальні рішення щодо підвищення якості і розширення номенклатури послуг у закладах ресторанного господарства, будуть сприяти ефективній інноваційній діяльності, а також вивченню та впровадженню останніх досягнень світового досвіду у сфері гостинності.Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты