Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика позакласного читання.
Читайте также:
  1. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  2. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  3. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  4. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
  5. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
  6. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
  7. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
  8. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, процедуры аудита, методика проверки.
  9. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  10. Билет 11. 1. Методы, методика и методические приёмы АФК

Структура і методика проведення уроків позакласного читанняв 2-3 класах

Позакласне читання – це різновид читання. Проводиться позакласне читання з 1 -го класу, але окремих уроків для позакласного читання у 1 -му класі не відводиться. Лише один раз в тиждень відводиться по 15-20 хв. За рахунок уроків читання для спілкування з книжкою. А вже з 2-го класу відводяться окремі уроки для позакласного читання.

Завдання: систематично знайомити дітей з різноманітністю дитячої літератури, її видами; навчити учнів знайти потрібну книгу ; навчити ще до читання книги скласти уявлення про її тематику, зміст; навчити читати книгу, дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог; розвивати уміння читати самостійно.

Керівництво позакласним читанням. Щоб учитель керував позакласним читанням, то він сам повинен знати дитячу літературу, знати, які книги знаходяться в шкільній бібліотеці, повинен стежити за новими книгами.Є такі форми керівництва позакласним читанням:урок; масові позакласні заходи (літературні ранки, ребуси, вікторини); створення домашньої і класної бібліотек.При керівництві позакласним читанням слід врахувати інтереси і нахили дітей, їх індивідуальні особливості.

Облік позакласним читанням 1. Щоденник читача (облік веде сам учень).2. Облік веде вчитель на уроці позакласного читання (3, 4, 5, повинні на кожному уроці розповідати про прочитані ними книги, демонструвати їх учням, називати автора, художника) Учні мають так розповідати, щоб зацікавити цією книжкою інших учнів.3. Перегляд абонементних карток в бібліотеці.4. Стенд з кишенями.5. конверти.

Правила організації роботи з книгою 1. Перед читання книги з позакласного читання треба приготувати все необхідне для роботи з нею: зошит, олівець для заміток.2. При читанні має бути тиша.3. Треба навчити дітей:правильно перегортати сторінки;не перегинати сторінок; не слинити пальців під час читання.Навчити учнів дотримуватись гігієнічних вимог при читанні: не читати книжки лежачи;віддаль від книжки до очей від 30-40 см.; не читати до перевтоми.

Зв’язок позакласного читання з класним Позакласне читання ґрунтується на знаннях та уміннях, здобутих на уроках класного читання. Успіх позакласного читання залежить від сформованості навичок читання: свідомості, правильності, швидкості, виразності.Саме уроки позакласного читання дають учителю можливість поглибити знання учнів, які вони одержали на уроках класного читання.Наприклад, на уроці діти читають українську казку, а на уроці позакласного читання можна поглибити знання дітей про українські народні казки і прочитати з ними не одну, а 2-3 казки та ще й дати завдання додому:знайти і прочитати інші народні українські казки.Структура уроку позакласного читання

1. Облік прочитаного (3-4 учні розповідають товаришам про самостійно прочитані книги. Доцільно, щоб учитель пропонував учням вибірковий переказ: розповісти найцікавіший епізод…, звертати увагу на автора, художника книги); 2. Повідомлення теми та мети уроку.

3. Вступна бесіда.

4. Читання твору (вчителем).

5. Бесіда за змістом прочитаного твору.

6. Самостійне знайомство з новою книгою(текстом) його читання «про себе».

7. Виявлення і оцінка якості самостійного читання.

8. Узагальнююча бесіда.

9. Список рекомендованої літератури.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты