Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕтапи роботи над байкою
Читайте также:
 1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 2. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
 3. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
 4. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
 5. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200
 6. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 7. Вимоги до оформлення наукової роботи.
 8. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.
 9. Дайте оцінку технологій соціальної роботи в пенітенціарній системі.
 10. Дайте оцінку технологій соціальної роботи з безпритульними.
 1. Підготовчий етап ( використати перед читанням малюки,картини з зображенням тварин, птахів, про яких буде йти мова в байці. Треба пояснити наприклад, що вовк – хижий звір, лисиця – хитра, шкідлива.
 2. Первинний синтез, краще напам’ять
 3. Аналіз змісту ( про що ця баня? Головні герої?).
 4. Аналіз мовних засобів.
 5. Вторинний синтез (читання по ролям, інсценізація)
 6. Узагальнююча бесіда(які якості висміюються). розкриття ідеї (моралі) повинно бути результатом всієї роботи над байкою в заключній бесіді, тут же розкривається і алегорія за допомогою запитань: Чи буває подібне серед людей? Як треба жити з товаришами? Наприклад: (Л, Глібов, «Лебідь, Щука і Рак») у товаристві лад – усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло – тільки сміх. У даній автором моралі вже розкривається алегорія і головна думка байки.

Д\З Вивчити на пам’ять

6. Етапи роботи над картиною:

1. Сприймання картини.

2. Відомості про жанрову специфіку картини та її автора.

3. Осмислення картини за запитаннями.

4. Робота над тлумачним словником та лексичним матеріалом.

5. Прочитання картини (усно).

6. Виконання творчого завдання за картиною (письмово).

 

Найбільш елементарними в системі навчальних вправє усні відповіді на питання. Ця робота творча,оскільки від учнів потрібно викладати власні думки на задану тему. Порядок висловлювання визначає вчитель питаннями, Учні ж повинні зрозуміти питання і правильно скласти на них відповіді відповідно до темивисловлювання. В якості дидактичного матеріалу для цього виду вправможна взяти демонстраційні картини з розвитку мовлення та навчальні діафільми ідіапозитиви.

До альбому демонстраційних картин з розвитку мовлення в 1-му класі включені картини предметні, сюжетні і пейзажні. Кожна з картин містить матеріал, за яким можна скласти відповіді на питання. Тематика демонстраційних картин тісно пов'язана з матеріалом для читання, даними в "Рідної мови", і робота з картиною допоможе учням глибше зрозуміти й усвідомлено засвоїти прочитане. Питання вчителя повинні бути спрямовані не тільки на розкриття змісту картини, а й на її осмислення, вони повинні будити думку, привчати до самостійності суджень, підводити у висновків.Для прикладу покажемо роботу з картиною «Лисиця і журавель»художника У. М. Рачева. На картині «Лисиця і журавель» зображено лише один епізод казки К. Ушинського - журавель у гостях у лисиці. Відповідно до змістом картини вчитель може поставити перед класом наступні питання і завдання: «До кого прийшов журавель на званий обід? Що зробила лиса? З якими словами звернулася вона до журавлю? Чому журавель не зміг поласувати кашею? Який тут показана лиса? Придумайте назвукартини. »

Як бачимо, питання сформовані таким чином, сто вимагаютьвід учнів не переказами казки, а встановлення причинно - слідчихзв'язків у вчинках дійових осіб (лисиця причепурилася, тому що чекалагостя; кашу вона розмазала по тарілці, щоб їй більше дісталося; - іпідводять до висновку: лиса хитра. Але осмислення змісту картини - це лише один бік справи. Не менш важлива й інша - розвиток мовлення учнів.
Складаючи питання для аналізу картини, учитель формує їх так, щоб відповіді на них не були односкладовими, щоб учні у відповідях використовувалинові для них слова і вироженія, правильно визначали порядок слів у реченні. Пам'ятаючи, що наслідування-один з ефективних шляхів розвитку мови, вчитель орієнтує учнів на використання словникового багатстватого художнього твору, зміст якого відображає живопис,заохочує різні варіанти відповідей на питання, вчить вживати точні слова. Так, наприклад, із двох можливих питань: «До кого прийшов журавель у гості? »і« До кого прийшов журавель на званий обід? »- вчитель обере другий і тим самим допоможе учням використовувати у відповіді дуже точне вираженіпеавтора казки, адже лисиця запрошувала журавля не просто в гості, а на обід.
Не менш важливо вказати учням, що відповіді на друге питання - "« Що зробила лиса? »- можуть бути різними: Лиса вбралася і Лисиця причепурилася. Господинязварила кашу і Господиня приготувала кашу. Лиса пригощає журавля і Лисицяпригощає журавля. Так практично учні засвоюють різноманітність мови.За розвитком усного мовлення першокласникам можна запропонувати діафільми і діапозитиви. Ці екранні посібники зручні тим, що вчитель самрегламентує час перегляду кожного кадру.

Одним з видів навчальних вправ з розвитку мовлення єскладання пропозицій, Об'єднаних темою, і запис їх під керівництвом вчителя. Матеріалом для цієї роботи можуть служити ілюстрації допрочитаного і сюжетні картинки. Учитель звертає увагу дітей наілюстрації в букварі, а потім і в книзі «Рідна мова» і просить розповісти, що на них зображено. У ході такої роботи в учнів виробляється вміння точно підбирати слова, правильно будувати реченняна задану тему.

Поряд з цим учні навчаються вмінню складати пропозиції по декількох картинок, об'їденими темою. Для цієї мети використовуються сюжетні роздавальні картинки з розвитку мовлення. [3.с.20] ісюжетні малюнки, дані в підручниках. Складання пропозицій по сюжетній картинок наближає учнів до зв'язного розповіді, тому щопослідовність картинок серії відбиває розвиток сюжету.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты